EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurydice – Europos švietimo sistemų ir politikos informacijos tinklas

„Eurydice“ – Europos švietimo sistemų ir politikos informacijos tinklas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos ir švietimo ministrų rezoliucija dėl švietimo informacijos tinklo „Eurydice“

KOKS YRA ŠIOS REZOLIUCIJOS TIKSLAS?

Šia rezoliucija siekiama stiprinti ir plėsti tinklą „Eurydice“, kuris teikia informaciją apie nacionalines ir Europos švietimo struktūras, sistemas ir raidą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Tinklas „Eurydice“ yra didžiulis lyginamosios informacijos apie Europos švietimo sistemas ir politiką šaltinis, teikiantis įvairias lyginamąsias analizes įvairiomis švietimo sistemų temomis. Tinklas remia įrodymais pagrįstą Europos bendradarbiavimą švietimo ir mokymosi visą gyvenimą srityse.
  • Tinklą šiuo metu sudaro 42 nacionaliniai padaliniai, įsteigti visose 38 šalyse, dalyvaujančiose programoje „Erasmus+“.
  • „Eurydice“ nacionalinių padalinių teikiama informacija yra susijusi su oficialiais dokumentais, tokiais kaip įstatymai, nutarimai, reglamentai ir rekomendacijos. Šią informaciją centrinis „Eurydice“ padalinys (Briuselyje) jungia su kitais duomenų šaltiniais, pvz., statistiniais Eurostato duomenimis, UOE duomenų baze (jungtine UNESCO, EBPO ir Eurostato duomenų baze) bei tarptautinių švietimo tyrimų rezultatais, siekiant sudaryti galutines ataskaitas.
  • „Eurydice“ savo veikla siekia skatinti supratimą, bendradarbiavimą, pasitikėjimą ir judumą Europos ir tarptautiniame lygmenyse. Tinklas sudarytas iš nacionalinių padalinių, esančių Europos šalyse ir koordinuojamas ES Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA).
  • Visas „Eurydice“ publikacijas galima parsisiųsti nemokamai iš „Eurydice“ interneto svetainės arba, pareikalavus, gauti spausdintą versiją.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1990 m. gruodžio 6 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusios Švietimo ministerijos rezoliucija dėl „Eurydice“ informacinio tinklo apie švietimą Europos Sąjungoje (OL C 329, 1990 12 31, p. 23–24)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 50–73)

paskutinis atnaujinimas 11.07.2016

Top