EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Darbuotojų informavimas apie darbo sąlygas

Darbuotojų informavimas apie darbo sąlygas

Europos Sąjungoje (ES) yra nustatytas bendras reikalavimas, kad kiekvienas darbdavys privalo pateikti darbuotojui dokumentą, informuojantį apie esmines jo sutarties arba darbo santykių sąlygas.

DOKUMENTAS

1991 m. spalio 14 d. Tarybos direktyva 91/533/EEB dėl darbdavio pareigos informuoti darbuotojus apie galiojančias sutarties arba darbo santykių sąlygas.

SANTRAUKA

Europos Sąjungoje (ES) yra nustatytas bendras reikalavimas, kad kiekvienas darbdavys privalo pateikti darbuotojui dokumentą, informuojantį apie esmines jo sutarties arba darbo santykių sąlygas.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva užtikrinama, kad darbdaviai pateiktų darbuotojams tam tikrą esminę informaciją, įskaitant apie:

  • šalių tapatybes ir darbo vietą;
  • darbo pobūdį;
  • sutarties pradžios datą ir trukmę;
  • darbo užmokesčio dydį;
  • normalias darbo valandas;
  • darbuotojo darbo sąlygas nustatančias kolektyvines sutartis.

Direktyva netaikoma darbuotojams, kurių sutartis iš viso trunka ne ilgiau kaip vieną mėnesį arba darbo savaitė trunka ne ilgiau kaip aštuonias valandas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Darbdavys ne vėliau kaip per du mėnesius nuo įdarbinimo privalo pateikti darbuotojui dokumentą su visa reikalinga informacija.

Atsižvelgiant į kiekvienos ES šalies nacionalinius įstatymus sprendžiama, ar darbo sutartis egzistuoja ir kokios yra jos sąlygos. Todėl sąvokos „darbuotojas“, „sutartis“ ir „darbo santykiai“ yra apibrėžiamos nacionaliniuose teisės aktuose.

Jei darbdaviui reikia, kad darbuotojas dirbtų kitoje ES šalyje („užsienyje dirbantis darbuotojas“), darbuotojui prieš išvykstant turi būti pateikti dokumentai su visa reikalinga informacija. Dokumente turi būti pateikta papildoma informacija, kaip antai valiuta, kuria bus mokamas darbo užmokestis, ir darbo trukmė. Šios nuostatos netaikomos, kai darbo užsienio šalyje trukmė yra vienas mėnuo ar mažiau.

Darbdavys privalo pateikti darbuotojui rašytinį dokumentą per vieną mėnesį nuo bet kokių aplinkybių pasikeitimo.

Direktyva nedraudžiama ES šalims priimti darbuotojams palankesnius įstatymus.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1993 m. birželio 30 d.

KONTEKSTAS

Kuriantis naujoms darbo formoms padidėjo darbo santykių įvairovė. Direktyva siekiama suteikti darbuotojams didesnę apsaugą, siekiant išvengti nesaugumo dėl darbo santykių sąlygų ir užtikrinti didesnį darbo rinkos skaidrumą.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje„Darbo sąlygos: individualios darbo sąlygos“ .

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 91/533/EEB

1991 10 28

1993 6 30

OL L 288, 1991 10 18, p. 32-35

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas 2014/51/ES, kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos Sąjungos interesų labui ratifikuoti 2011 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją dėl deramo darbo namų ūkio darbuotojams (Konvencija Nr. 189) (OL L 32, 2014 2 1, 32-32).

paskutinis atnaujinimas 23.07.2015

Top