Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Darbas ne visą darbo dieną

Go to the summaries’ table of contents

Darbas ne visą darbo dieną

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 97/81/EB dėl Bendrojo susitarimo dėl darbo ne visą darbo dieną, kurį sudarė UNICE, CEEP ir ETUC (profesinės sąjungos)

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

  • Direktyva įgyvendina Bendrąjį susitarimą dėl darbo ne visą darbo dieną, kurį sudarė Europos Sąjungos (ES) darbdaviai ir profesinės sąjungos (socialiniai partneriai).
  • Susitarime numatyta pašalinti nepagrįstą darbuotojų, dirbančių ne visą darbo dieną, diskriminavimą ir gerinti darbo ne visą darbo dieną kokybę. Jo tikslas yra padėti plėtoti galimybes dirbti ne visą darbo dieną ir nustatyti darbo laiką tiek darbdaviams, tiek darbuotojams priimtinu pagrindu.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Kam taikoma ši direktyva?

Ji taikoma ne visą darbo dieną dirbantiems darbuotojams, kurie sudarė darbo sutartįarba kurių darbo santykius apibrėžia kiekvienoje ES šalyje galiojantys įstatymai. ES šalys, pasitarusios su socialiniais partneriais, gali dėl objektyvių priežasčių netaikyti šio susitarimo sąlygų laikiniems darbuotojams, dirbantiems ne visą darbo dieną.

Nediskriminavimo principas

Darbuotojams, dirbantiems ne visą darbo dieną, negali būti sudaromos blogesnės darbo sąlygos negu panašiems darbuotojams, dirbantiems visą darbo dieną, tik dėl tos priežasties, kad jie nedirba visą darbo dieną, nebent šis nevienodas požiūris yra objektyviai pagrįstas. ES šalys, pasikonsultavusios su socialiniais partneriais, gali sudaryti specialias darbo sąlygas, susijusias su darbo stažu, darbo laiku arba kvalifikaciniu uždarbiu.

Darbo ne visą darbo dieną galimybės

ES šalys ir socialiniai partneriai turi nustatyti, peržiūrėti ir pašalinti visas teisines ar administracines kliūtis, kurios gali apriboti darbo ne visą darbo dieną galimybes. Darbuotojo atsisakymas būti perkeltam iš darbo visą darbo dieną į darbą ne visą darbo dieną arba atvirkščiai nėra pagrįsta priežastis nutraukti darbo sutartį.

Darbdavių vaidmuo

Darbdaviai turi kuo tinkamiau apsvarstyti šiuos dalykus:

  • darbuotojų prašymus juos perkelti iš darbo visą darbo dieną į darbą ne visą darbo dieną, jei atsiranda tokia galimybė;
  • darbuotojų prašymus juos perkelti iš darbo ne visą darbo dieną į darbą visą darbo dieną arba pailginti darbo laiką, jei atsiranda tokia galimybė;
  • laiku pateikiamą informaciją apie esamas darbo visą ir ne visą darbo dieną vietas;
  • priemones, kurios padėtų įmonei visais lygiais plėtoti darbo ne visą darbo dieną galimybes;
  • tinkamą informacijos apie darbą ne visą darbo dieną pateikimą darbuotojų atstovams.

Įgyvendinimo nuostatos

ES šalys arba socialiniai partneriai gali priimti palankesnes nei šio susitarimo nustatytas nuostatas. Beje, šio susitarimo nuostatų įgyvendinimas nėra teisėtas pagrindas sumažinti darbuotojams, dirbantiems ne visą darbo dieną, teikiamą bendrą apsaugą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Ši direktyva taikoma nuo 1998 m. sausio 20 d. ES šalys turi ją perkelti į savo nacionalinę teisę iki 2000 m. sausio 20 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „Darbo sąlygos: darbas ne visą darbo dieną“.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1997 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyvos 97/81/EB dėl Bendrojo susitarimo dėl darbo ne visą darbo dieną, kurį sudarė Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjunga (UNICE), Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centras (CEEP) ir Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC), priedas „Bendrasis susitarimas dėl darbo ne visą darbo dieną“ (OL L 14, 1998 1 20, p. 9–14)

Paskesni Direktyvos 97/81/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Nacionalinės įgyvendinimo priemonės

Komisijos tarnybos ataskaita dėl 1997 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyvos 97/81/EB dėl Bendrojo susitarimo dėl darbo ne visą darbo dieną, kurį sudarė Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjunga (UNICE), Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centras (CEEP) ir Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC), 2003 1 21

Ši ataskaita papildyta dviem tyrimais:

Komisijos ataskaita „Direktyvos 97/81/EB dėl Bendrojo susitarimo dėl darbo ne visą darbo dieną, kurį sudarė Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjunga (UNICE), Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centras (CEEP) ir Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) (Kipras, Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Malta, Lenkija, Slovakija ir Slovėnija)“ (2007 m.)

Ataskaitos (santraukos) dėl Direktyvos 1997/81/EB įgyvendinimo Bulgarijoje ir Rumunijoje (2009 m.)

paskutinis atnaujinimas 04.12.2016

Top