EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europos Sąjungos Taryba

Europos Sąjungos Taryba

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos Sąjungos sutarties 16 straipsnis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 237 straipsnis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 238 straipsnis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 239 straipsnis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 240 straipsnis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 241 straipsnis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 242 straipsnis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 243 straipsnis

KOKS ŠIŲ STRAIPSNIŲ TIKSLAS?

Šiuose straipsniuose nustatomas Europos Sąjungos Tarybos, kuri atstovauja ES šalių vyriausybėms, vaidmuo, sudėtis ir veikimas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Vaidmuo

Sudėtis

 • Taryboje nuolatinių narių nėra.
 • Taryba gali būti 10 skirtingų sudėčių, priklausomai nuo to, kokia politikos sritis aptariama. Kiekviena šalis į Tarybos posėdį siunčia už atitinkamą politikos sritį atsakingą ministrą.
 • Užsienio reikalų taryba turi nuolatinį pirmininką – ES vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai. Visiems kitiems Tarybos posėdžiams pirmininkauja ES rotacijos tvarka pirmininkaujančios šalies atitinkamos srities ministras.
 • Bendrųjų reikalų taryba atsako už skirtingų sudėčių Tarybos darbo nuoseklumą ir pasirengimą Europos Vadovų Tarybos posėdžiams.

Balsavimas

 • Visos diskusijos ir balsavimai Taryboje vyksta viešai.
 • Daugeliu atvejų Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma. Tai reiškia, kad tam, kad sprendimas būtų priimtas, paprastai reikia, kad:
  • už jį balsuotų 55 % šalių (jeigu yra 28 valstybės narės, šią dalį sudaro 16 šalių);
  • jam pritartų šalys, atstovaujančios ne mažiau kaip 65 % bendro ES gyventojų skaičiaus.
 • Kad sprendimas būtų blokuotas, prieš jį turi balsuoti ne mažiau kaip keturios šalys (kurių gyventojai sudaro ne mažiau kaip 35 % visų ES gyventojų).
 • Sprendžiant itin svarbius klausimus, pavyzdžiui, užsienio politikos ir mokesčių, sprendimą būtina priimti vieningai.
 • Paprastos balsų daugumos reikia sprendžiant procedūrinius ir administracinius klausimus.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Europos Sąjungos sutarties suvestinė redakcija. III antraštinė dalis – Nuostatos dėl institucijų. 16 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 24)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Šeštoji dalis – Institucinės ir finansinės nuostatos. I antraštinė dalis – Institucijas reglamentuojančios nuostatos. 1 skyrius – Institucijos. 3 skirsnis – Komisija. 237 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 153)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Šeštoji dalis – Institucinės ir finansinės nuostatos. I antraštinė dalis – Institucijas reglamentuojančios nuostatos. 1 skyrius – Institucijos. 3 skirsnis – Komisija. 238 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 153–154)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Šeštoji dalis – Institucinės ir finansinės nuostatos. I antraštinė dalis – Institucijas reglamentuojančios nuostatos. 1 skyrius – Institucijos. 3 skirsnis – Komisija. 239 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 154)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Šeštoji dalis – Institucinės ir finansinės nuostatos. I antraštinė dalis – Institucijas reglamentuojančios nuostatos. 1 skyrius – Institucijos. 3 skirsnis – Komisija. 240 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 154)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Šeštoji dalis – Institucinės ir finansinės nuostatos. I antraštinė dalis – Institucijas reglamentuojančios nuostatos. 1 skyrius – Institucijos. 3 skirsnis – Komisija. 241 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 155)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Šeštoji dalis – Institucinės ir finansinės nuostatos. I antraštinė dalis – Institucijas reglamentuojančios nuostatos. 1 skyrius – Institucijos. 3 skirsnis – Komisija. 242 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 155)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Šeštoji dalis – Institucinės ir finansinės nuostatos. I antraštinė dalis – Institucijas reglamentuojančios nuostatos. 1 skyrius – Institucijos. 3 skirsnis – Komisija. 243 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 155)

paskutinis atnaujinimas 11.12.2017

Top