EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES pilietybė

ES pilietybė

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 straipsnis

Europos Sąjungos sutarties 9 straipsnis

KAS YRA ES PILIETYBĖ?

Kiekvienas ES šalies pilietis automatiškai yra ES pilietis. Šis principas yra įtvirtintas ES sutartyse ir yra pagrindinis veiksnys kuriant Europos tapatybę. ES pilietybė nepakeičia nacionalinės pilietybės. Ji ją papildo ir suteikia žmonėms tam tikrų teisių.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Lisabonos sutartimi įvesta papildoma visuomenės dalyvavimo forma: Piliečių iniciatyva. Ji suteikia galimybę 1 milijonui piliečių iš daugelio ES šalių prašyti Komisijos pateikti teisės akto pasiūlymą bet kurioje ES atsakomybės srityje.

KONTEKSTAS

ES pilietybė yra nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 straipsnyje ir Europos Sąjungos sutarties 9 straipsnyje.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija – Antroji dalis – Nediskriminavimas ir sąjungos pilietybė – 20 straipsnis (EB sutarties ex 17 straipsnis) (OL C 202, 2016 6 7, p. 56-57)

Europos Sąjungos sutarties suvestinė redakcija. II antraštinė dalis – Dalis nuostatos dėl demokratinių principų 9 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 20)

paskutinis atnaujinimas 14.01.2016

Top