EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europos atominės energijos bendrija – informacijos saugumo lygmenys ir priemonės

Europos atominės energijos bendrija – informacijos saugumo lygmenys ir priemonės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (Euratomas) Nr. 3, įgyvendinantis Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 24 straipsnį

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Šiuo reglamentu nustatomi informacijos saugumo lygmenys ir priemonės, kuriomis apsaugoma Euratomo slapta informacija (ESI), patenkanti į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties (Euratomo) 24 ir 25 straipsnių taikymo sritį. ESI gali sudaryti ataskaitos, duomenys, dokumentai, daiktai ir atgaminimo laikmenos.
 • Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 24 straipsnyje kalbama apie ES branduolinių tyrimų programos informaciją, kuri atskleista galėtų sukeltų sunkius padarinius ES šalies gynybiniams interesams. Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 25 straipsnyje lygiai taip pat kalbama apie informaciją apie patentus ir naudingąjį modelį*.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Saugumo priemones ir instrukcijas, kaip jas taikyti, priima:

 • ES institucijos, komitetai, tarnybos ir objektai;
 • ES šalys ir jų institucijos;
 • bendrosios įmonės;
 • asmenys ir įmonės.

Saugumo biurą Europos Komisija įsteigė šiems tikslams:

 • koordinuoti ir garantuoti bendrą saugumo priemonių taikymą;
 • prižiūrėti, kaip tos priemonės taikomos ES institucijose, komitetuose, tarnybose ir objektuose;
 • tikrinti, kad ES šalys taikytų priemones;
 • siūlyti pataisas, kurias jis laiko reikalingomis taikant šį reglamentą.

Kiekvienoje ES institucijoje, tarnyboje ir objekte, kur rengiama arba laikoma ESI, skiriamas Saugumo pareigūnas, atsakingas už

 • ESI registracijos vykdymą;
 • sąrašą asmenų, turinčių teisę susipažinti su ESI;
 • darbuotojų instruktavimą apie saugumą einant pareigas;
 • fizinių saugumo priemonių taikymo užtikrinimą.

Saugumo lygmenys, įgaliojimai ir tikrinimas

 • ESI saugumo lygmenys nustatomi atsižvelgiant į padarinių, kuriuos neleistinas informacijos atskleidimas sukeltų ES šalių gynybiniams interesams, laipsnį:
  • Eura — Top Secret: informacijos atskleidimas sukeltų ypač sunkių padarinių gynybiniams interesams;
  • Eura — Secret: informacijos atskleidimas sukeltų sunkių padarinių gynybiniams interesams;
  • Eura — Confidential: informacijos atskleidimas pažeistų gynybinius interesus;
  • Eura — Restricted: informacijos atskleidimas paveiktų gynybinius interesus, tačiau reikalingas mažesnis saugumo laipsnis negu Eura — Confidential lygmens dokumentams.
 • Nuorodos į dokumentus ar duomenis, pažymėtus Eura — Secret ir Eura — Top Secret, turėtų būti minimalios ir jose neturėtų būti atskleistas dokumentų turinys ar saugumo lygmuo.
 • Galimybė naudotis ESI (išskyrus Eura — Restricted) suteikiama tik įgaliotiems asmenims, kurie tikrai turi gauti tokią informaciją. Įgaliojimą galima suteikti po patikrinimo procedūros, kurią atlieka Saugumo biuras arba ES šalys.

ESI fizinė apsauga

 • Eura — Top Secret, Eura — Secret ir Eura — Confidential saugumo lygmenų ESI pažymima antspaudu kiekviename puslapyje;
 • ESI kopijų skaičius turi būti griežtai ribotas – tik tiek, kiek būtina tuo momentu;
 • Eura — Top Secret lygmens ESI atgaminti galima tik gavus Saugumo biuro sutikimą, o jeigu perduodama informacija apie patentą – gavus ES šalies, kuri yra ESI kilmės šalis, sutikimą;
 • pastatas, kuriame yra Eura — Confidential lygmens ESI, turi būti apsaugotas, o darbuotojų ir lankytojų tapatybė turi būti nustatyta;
 • patalpoje, kuriame yra ESI, lankytojai nepaliekami vieni;
 • skirtingiems saugumo lygmenims taikomos taisyklės, susijusios su armuotomis spintomis;
 • visai Eura — Top Secret ir Eura — Secret lygmens ESI turi būti taikoma speciali registracija;
 • vidinė ESI cirkuliacija tvarkoma taip, kad būtų užkirstas kelias informacijai nutekėti;
 • iš pastato siunčiama Eura — Confidential ir aukštesnių lygmenų ESI dedama į du vokus, tik ant vidinio voko nurodant saugumo lygmenį;
 • į užsienį Eura — Confidential ir aukštesnių lygmenų ESI siunčiama diplomatiniu paštu, o Eura — Top Secret lygmens ESI siunčiama per kurjerį, kurį lydi dar vienas asmuo. į užsienį Eura — Secret ir Eura — Confidential lygmens ESI siunčiama diplomatiniu paštu;
 • nebereikalaujama laikytis griežtų taisyklių dėl įgaliojimo saugiai sunaikinti ESI.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 1958 m. lapkričio 15 d.

KONTEKSTAS

Taip pat. žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Naudingasis modelis – registruota teisė, suteikianti jos turėtojui išimtinę teisę naudotis techniniu išradimu mainais už viešai atskleidžiamą išradimo veikimą ir suteikiama tik ribotam laikotarpiui.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 3, įgyvendinantis Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 24 straipsnį (OL 17, 1958 10 6, p. 406–416)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties suvestinė redakcija – II antraštinė dalis – Nuostatos dėl pažangos branduolinės energijos srityje skatinimo – 2 skyrius: Informacijos platinimas – 3 skyrius: Sveikata ir sauga – 24 straipsnis (OL C 203, 2016 6 7, p. 15–16)

Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties suvestinė redakcija – II antraštinė dalis – Nuostatos dėl pažangos branduolinės energijos srityje skatinimo – 2 skyrius: Informacijos platinimas – 3 skyrius: Sveikata ir sauga – 25 straipsnis (OL C 203, 2016 6 7, p. 16–17)

paskutinis atnaujinimas 15.05.2020

Top