EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pekino sutartis dėl audiovizualinių kūrinių atlikimo apsaugos

Pekino sutartis dėl audiovizualinių kūrinių atlikimo apsaugos

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2013/275/ES dėl Pekino sutarties dėl audiovizualinių kūrinių atlikimo apsaugos pasirašymo ES vardu

Pekino sutartis dėl audiovizualinių kūrinių atlikimo apsaugos

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

Šiuo sprendimu patvirtinama, kad Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Pekino sutartis dėl audiovizualinių kūrinių atlikimo apsaugos (Pekino sutartis) pasirašoma ES vardu, su sąlyga, kad ji bus oficialiai sudaryta.

Šia sutartimi atnaujinama intelektinės nuosavybės teisių apsauga dainininkams, muzikantams, šokėjams ir aktoriams, atliekantiems audiovizualinius kūrinius kine ir televizijoje, taip pat į ją įtraukiami muzikantų atliekami kūriniai, įrašyti DVD ar kitose audiovizualinėse platformose.

Ja siekiama užtikrinti teigiamą poveikį visoms pasirašiusioms valstybėms, įskaitant išsivysčiusias ir besivystančias šalis, susijusį su ekonomine plėtra, audiovizualinės srities atlikėjų statuso pagerinimu ir kultūrų įvairove.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Sutartimi atlikėjams suteikiamos ekonominės teisės į įrašytus ar tiesiogiai atliekamus kūrinius, taip pat tam tikros neturtinės teisės, kuriomis atnaujinama Romos konvencija dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir transliuojančiųjų organizacijų apsaugos (1961 m.) skaitmeniniam amžiui ir papildoma PINO atlikimų ir fonogramų sutartis (WPPT).

Įrašyti kūriniai

Sutartimi atlikėjams suteikiamos 4 rūšių ekonominės teisės į jų atlikimus, užfiksuotus (įrašytus) audiovizualiniais formatais, kaip antai vaizdo įrašais:

  • atgaminimas – teisė leisti bet kokiu būdu ar forma tiesiogiai ar netiesiogiai atgaminti atlikimo įrašą;
  • platinimas – teisė leisti parduoti savo atlikimo įrašo originalus arba kitas jų kopijas;
  • nuoma – teisė leisti viešai nuomoti savo atlikimo įrašo originalus arba kitas jų kopijas ir
  • teisė padaryti atlikimo įrašus prieinamus – teisė leisti padaryti viešai prieinamą atlikimo įrašą, perduodant jį laidais ar bevielio ryšio priemonėmis, kad vartotojai galėtų jį pasiekti pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku, pirmiausia kalbant apie užsakomąją ar interaktyvią internetu teikiamą paslaugą.

Tiesioginis atlikimas

Be to, sutartimi atlikėjams suteikiamos 3 rūšių ekonominės teisės į neužfiksuotą (tiesioginį) atlikimą:

  • teisė transliuoti;
  • teisė viešai paskelbti;
  • teisė įrašyti.

Neturtinės teisės

Sutartimi atlikėjams suteikiama teisė reikalauti, kad jis būtų įvardytas kaip atlikėjas ir teisė prieštarauti bet kokiam jo atliekamo įrašyto ar transliuojamo kūrinio iškraipymui, išdarkymui ar kitokiam pakeitimui, galinčiam pakenkti jo reputacijai.

Teisių perleidimas

Šalys savo teisės aktuose gali nustatyti, kad jei atlikėjas sutiko, kad atlikimas būtų įrašytas (audiovizualinis įrašas), jo išimtinės teisės perleidžiamos įrašo gamintojui (jei atlikėjas ir įrašo gamintojas nesusitarė kitaip). Neatsižvelgiant į šią aplinkybę nacionaliniuose teisės aktuose ar kituose susitarimuose galima atlikėjui suteikti teisę gauti autorinį atlyginimą arba teisingą atlygį už bet kokį atliekamo kūrinio panaudojimą pagal sutartį.

Išimtys, įgyvendinimas ir teisių gynimo priemonės

Sutartimi leidžiama taikyti apribojimus ir išimtis, jei jos atitinka Berno konvenciją dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos. Susitariančiosios šalys gali pridėti naujas išimtis ir apribojimus, kurie pritaikyti skaitmeninei aplinkai, jei laikomasi panašių sąlygų. Sutartis taikoma dabartiniams ir naujiems įrašams, tačiau šalys gali nuspręsti, kad įrašai iš kitos šalies nėra apsaugomi pagal sutartį, todėl atitinkamos šalys turi teisę taikyti abipusio poveikio priemones.

Susitariančiosios šalys turi numatyti teisių gynimo priemones, neleidžiančias išvengti skaitmeninio kodavimo priemonių, kurias naudoja atlikėjai, apsaugodami savo teises, ir neleidžiančias pašalinti ar pakeisti informacijos (pvz., nuorodos į atlikėją), būtinos valdant teises, įskaitant licencijavimą ir autorinio atlyginimo paskirstymą.

Šalys turi nustatyti įgyvendinimo procedūras ir teisių gynimo priemones, kad užkirstų kelią sutarties pažeidimams ir atgrasytų nuo jų.

Sutartimi sukuriama Susitariančiųjų šalių asamblėja, kuri prižiūri ir plėtoja sutartį.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas buvo pasirašytas 2013 m. birželio 10 d. Jis įsigalios po trijų mėnesių po to, kai 30 reikalavimus atitinkančių sutarties šalių ratifikuos sutartį.

KONTEKSTAS

Taip pat žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

2013 m. birželio 10 d. Tarybos sprendimas 2013/275/ES dėl Pekino sutarties dėl audiovizualinių kūrinių atlikimo apsaugos pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L 160, 2013 6 12, p. 1)

Pekino sutartis dėl audiovizualinių kūrinių atlikimo apsaugos (nepaskelbta Oficialiajame leidinyje)

paskutinis atnaujinimas 21.03.2019

Top