EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas

ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas (ES) 2018/1197 dėl ES bei ES šalių ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo pasirašymo ES vardu ir laikino taikymo

ES bei ES šalių ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas

KOKS ŠIO SPRENDIMO IR STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS SUSITARIMO (SPA) TIKSLAS?

SPS yra pirmasis ES ir Japonijos dvišalis pagrindų susitarimas. Juo siekiama užtikrinti glaudesnį politinį ir ekonominį bendradarbiavimą daugeliu dvišalių, regioninių ir daugiašalių klausimų.

Be konkrečių politikos sričių SPS patvirtinami partnerių įsipareigojimai išsaugoti tarptautinę taiką ir saugumą, ir skatinti bendras demokratines vertybes bei principus.

Šis sprendimas leidžia pasirašyti SPS ES vardu.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Plataus masto SPS apima bendradarbiavimą šiose srityse:

SPS nustatyta:

  • jungtinis komitetas, kuris koordinuoja visą partnerystę;
  • ginčų sprendimo procedūra.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPS?

Atsižvelgiant į būtinybę kiek įmanoma greičiau įgyvendinti SPS, ES ir Japonija susitarė laikinai taikyti kelis SPS straipsnius dar neįsigaliojus pačiam susitarimui. Šie straipsniai apima:

  • sritis, kurioms priskiriamas taikos ir saugumo skatinimas;
  • politikos sritis, kaip antai transportą, turizmą ir aplinką; ir
  • jungtinio komiteto sukūrimą.

SPS įsigalios po to, kai ES valstybės narės atliks ratifikavimo procedūras ir Europos Parlamentas duos sutikimą.

KONTEKSTAS

Tuo pat metu, kai vyko derybos dėl SPS, ES ir ES valstybės narės 2012 m. lapkričio 29 d. su Japonija pradėjo derybas dėl ekonominės partnerystės susitarimo. Jos prasidėjo 2013 m. balandžio mėn., o dėl pirmojo ES ir Japonijos dvišalio pagrindų susitarimo turinio galutinai susitarta 2018 m. balandžio mėn.

2018 m. birželio 26 d. Europos Sąjungos Taryba suteikė teisę ES vardu pasirašyti strateginės partnerystės susitarimą. 2018 m. liepos 17 d. ES ir Japonija pasirašė SPS 25-ajame ES ir Japonijos aukščiausiojo lygio susitikime Tokijuje. ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas taip pat buvo pasirašytas Tokijuje 2018 m. liepos 17 d.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

2018 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1197 dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo (OL L 216, 2018 8 24, p. 1–3)

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas (OL L 216, 2018 8 24, p. 4–22)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2018 m. liepos 6 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/966 dėl Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L 174, 2018 7 10, p. 1)

Europos Sąjungos sutarties suvestinė redakcija – V antraštinė dalis – Bendrosios nuostatos, susijusios su Sąjungos išorės veiksmais, ir konkrečios nuostatos, susijusios su bendra užsienio ir saugumo politika. 2 skyrius – Konkrečios nuostatos dėl bendros užsienio ir saugumo politikos. 1 skirsnis – Bendrosios nuostatos. 37 straipsnis (ES sutarties ex 24 straipsnis) (OL C 202, 2016 6 7, p. 36)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija – Penktoji dalis – Sąjungos išorės veiksmai – III antraštinė dalis – Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir humanitarinė pagalba – 2 skyrius – Ekonominis, finansinis ir techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis – 212 straipsnis (EB sutarties ex 181a straipsnis) (OL C 202, 2016 6 7, p. 142)

paskutinis atnaujinimas 14.12.2018

Top