EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo

ĮŽANGA

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), priimta Lisabonos sutartimi, kilo iš Europos bendrijos steigimo sutarties (EB steigimo sutarties), kuri buvo pagrįsta Mastrichto sutartimi. Pati EB steigimo sutartis buvo grindžiama 1957 m. kovo 25 d. Romoje pasirašyta Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartimi. Europos Sąjungos sukūrimas Mastrichto sutartimi (1992 m. vasario 7 d.) buvo dar vienas žingsnis Europos politinio susivienijimo link.

Europos Sąjunga nepakeitė Europos Bendrijų, bet subūrė jas į tą pačią sistemą, pagrįstą „trijų ramsčių“ struktūra:

Kiekvienoje naujoje sutartyje straipsniai yra pernumeruojami. Lisabonos sutartimi, kuri pasirašyta 2007 m. gruodžio 13 d. ir įsigaliojo 2009 m. gruodžio 1 d., EB steigimo sutartis buvo pervadinta Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), kuri sujungė tris ramsčius į reformuotą ES ir buvo dar kartą pernumeruota.

SESV yra viena iš dviejų pagrindinių ES sutarčių kartu su Europos Sąjungos sutartimi. Tai yra išsamus ES teisės pagrindas, kuriuo apibrėžiami ES principai, tikslai ir veiksmų mastas jos politikos srityse. Joje taip pat išdėstomi ES institucijų organizaciniai ir funkciniai duomenys.

KOKS ŠIOS SUTARTIES TIKSLAS?

Kaip jau minėta šios sutarties buvusioje preambulėje, EB steigimo sutarties tikslas buvo padėti „pagrindus dar glaudesnei Europos tautų sąjungai“. Ši formuluotė vis dar egzistuoja dabartinės SESV ir ES sutarties preambulėje. Šios sutartys iš tiesų suteikė Europos integracijai didesnį politinį ir demokratinį aspektą nei pradinis ekonominis bendrosios rinkos sukūrimo tikslas.

PAGRINDINIAI KONSOLIDUOTOS SUTARTIES ASPEKTAI

NUO KADA TAIKOMA ŠI SUTARTIS?

2007 m. gruodžio 13 d. pasirašyta 27 ES šalių (Kroatija neprisijungė prie ES iki 2013 m.), SESV įsigaliojo 2009 m. gruodžio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2007 m. gruodžio 13 d. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija (OL C 202, 2016 6 7, p. 47–360)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartis (neskelbta Oficialiajame leidinyje)

Vėlesni sutarties daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

1992 m. vasario 7 d. Mastrichto sutartis (OL C 191, 1992 7 29, p. 1–112)

2007 m. gruodžio 13 d. Lisabonos sutartis (OL C 306, 2007 12 17, p. 1–271)

paskutinis atnaujinimas 15.12.2017

Top