EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nauja ES bendrosios skaitmeninės rinkos strategija

Nauja ES bendrosios skaitmeninės rinkos strategija

Bendroji skaitmeninė rinka padės vartotojams ir įmonėms visapusiškai pasinaudoti interneto ir skaitmeninių technologijų teikiamomis galimybėmis.

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija“ (COM(2015) 192 final , 2015 5 6)

SANTRAUKA

Bendroji skaitmeninė rinka padės vartotojams ir įmonėms visapusiškai pasinaudoti interneto ir skaitmeninių technologijų teikiamomis galimybėmis.

KAM REIKALINGAS ŠIS KOMUNIKATAS?

Šiuo komunikatu nustatoma bendrosios skaitmeninės rinkos strategija, kuri yra viena iš Europos Komisijos 10 politikos prioritetų, išdėstytų jos darbo vietų kūrimo, augimo, teisingumo ir demokratinių pokyčių darbotvarkėje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Strategijoje išdėstyta 16 tikslinių veiksmų, pagrįstų trimis uždaviniais:

 • 1.
  Didesnės vartotojų galimybės visoje Europoje gauti skaitmeninių prekių ir paslaugų. Atsižvelgdama į šį uždavinį Komisija pasiūlys:
  • taisykles, palengvinančias tarpvalstybinę e. prekybą;
  • persvarstyti Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje reglamentą, kad vartotojų teisės būtų pradėtos taikyti greičiau ir nuosekliau;
  • veiksmingesnį ir įperkamą tarpvalstybinių siuntinių pristatymą;
  • nutraukti nepagrįstą geografinį blokavimą* padidinant pasirinkimą ir prieigą Europos vartotojams perkantiems internetu;
  • nustatyti galimas konkurencijos problemas, kurios neigiamai veikia Europos e. prekybos rinkas;
  • modernią, labiau Europai tinkamą autorių teisių teisę;
  • persvarstyti Palydovinio transliavimo ir kabelinio perdavimo direktyvą ir įvertinti, ar į jos taikymo sritį įtraukti transliuotojų transliacijas internetu;
  • sumažinti įmonių administracinę naštą, susidarančią dėl skirtingos apmokestinimo PVM tvarkos.
 • 2.
  Tinkamų ir vienodų sąlygų skaitmeniniams tinklams bei novatoriškoms paslaugoms sukūrimas. Komisija siūlo:
  • pertvarkyti ES telekomunikacijų taisykles;
  • persvarstyti audiovizualinės žiniasklaidos sistemą, kad ji būtų tinkama XXI a.;
  • analizuoti interneto platformų, kaip antai paieškos sistemų, socialinės žiniasklaidos ir kt., vaidmenį bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ir įvertinti, kaip kovoti su neteisėtu turiniu;
  • stiprinti pasitikėjimą skaitmeninėmis paslaugomis ir jų saugumą, visų pirma tvarkant asmens duomenis. Tai apims e. privatumo direktyvos persvarstymą;
  • bendradarbiauti su pramonės atstovais dėl kibernetinio saugumo technologijų ir interneto tinklų saugumo srityje.
 • 3.
  Maksimalus skaitmeninės ekonomikos augimo galimybių panaudojimas. Komisija:
  • pasiūlys „laisvo duomenų srauto iniciatyvą“, kuria bus skatinamas laisvas duomenų judėjimas ES, taip pat „Europos debesijos“ iniciatyvą;
  • nustatys prietaisų, taikomųjų programų, duomenų saugyklų, paslaugų ir tinklų, kurie ypač svarbūs bendrajai skaitmeninei rinkai, standartizavimo ir sąveikumo prioritetus;
  • rems įtraukią skaitmeninę visuomenę, kur piliečiai turi tinkamų įgūdžių naudotis internetu ir padidinti savo galimybes susirasti darbą.

Komisija šiuos veiksmus užbaigs iki 2016 m. pabaigos.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie bendrąją skaitmeninę rinką.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Geografinis blokavimas - situacija, kai vartotojams neleidžiama patekti į interneto svetainę dėl jų gyvenamosios vietos arba jie nukreipiami į vietinę parduotuvę, kurioje skiriasi kaina.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija. Analizė ir argumentai“, pridėtas prie Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija“ (SWD(2015) 100 final , 2015 5 6)

paskutinis atnaujinimas 17.08.2015

Top