EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

2012-2015 m. ES strategija dėl gyvūnų apsaugos ir gerovės

2012-2015 m. ES strategija dėl gyvūnų apsaugos ir gerovės

ES priėmė strategiją dėl gyvūnų gerovės sprendžiant nepakankamo reikalavimų šioje srityje laikymosi problemą, siekiant pagerinti ekonominę gyvūnų gerovės vertę verslo subjektams ir išplėsti žinias apie aukšto lygio gyvūnų gerovės poreikį.

NUORODOS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl Europos Sąjungos 2012-2015 m. strategijos dėl gyvūnų gerovės ir apsaugos (COM(2012)06 galutinis/2, 2012 2 15 - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

SANTRAUKA

Europos Sąjungos funkcionavimo sutarties 13 straipsnyje pripažįstama, kad gyvūnai yra gebantys jausti gyvi padarai, todėl formuluojant ir vykdant ES politiką, reikia atsižvelgti į visus gyvūnų gerovės reikalavimus.

Dėl ūkininkavimo sistemų, klimato sąlygų ir vietovių įvairovės valstybėse narėse tapo ganėtinai sunku susitarti dėl gyvūnų gerovės taisyklių visos ES mastu ir atsirado papildomų sunkumų užtikrinant teisingą ir vienodą šių taisyklių laikymąsi.

Šis nevienodas taisyklių laikymasis, taip pat ir faktas, kad yra įstatyminių spragų, reiškia, jog ne su visais gyvūnais ES elgiamasi pagal tuos pačius standartus, o ūkininkai šalyse, kur taisyklių laikomasi griežčiau, patenka į konkurencijos atžvilgiu nepalankią padėtį.

ES gyvūnų gerovės strategija (2012-2015 m.) siekiama pagerinti gerovės sąlygas gyvūnams ūkiuose, zoologijos soduose ir naudojamiems eksperimentiniais tikslais. Taip apima dvejopą požiūrį:

Išsamaus gyvūnų gerovės teisės akto pristatymas: remiantis poveikio įvertinimo rezultatais, Europos Komisija svarsto apie supaprastintos teisinės struktūros įvedimą, remiantis holistiniu požiūriu, susitelkiant ties faktiniais gyvūnų gerovės rezultatais. Tai taip pat akcentuotų visų susijusių šalių (valstybių narių, vadovybių, gyvūnų laikytojų, gyvūnų augintojų, mažmenininkų ir t. t.) mokymo ir profesinius standartus.

Dabartinių Komisijos priemonių sustiprinimas, į jį įeina:

  • būdai valstybių narių atitikčiai pagerinti: daugiau patikrinimų; mokomoji strategija atitikties kultūrai diegti ir Europos tinklo atskaitos centrų plėtra; inspektorių mokymas; apsikeitimas geriausia praktika; mokslinės gairės arba taisyklių, susijusių su įvairiomis ES gyvūnų gerovės teisės aktų nuostatomis, įgyvendinimas;
  • tarptautinio bendradarbiavimo palaikymas: ir toliau gyvūnų gerovės temą įtraukti į tarptautinius susitarimus; aktyviai veikti daugiašalėje arenoje, ypač Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijoje (OIE) ir Maisto ir žemės ūkio organizacijoje (FAO);
  • atitinkamos informacijos vartotojams ir visuomenei teikimas: didinti vaikų, jaunuolių ir plačiosios visuomenės informuotumą apie pagarbą gyvūnams ir skatinti atsakingą gyvūnų laikymą; informuoti vartotojus apie maistui skirtiems gyvūnams taikomus ES teisės aktus ir užtikrinti, kad jie neapsigautų dėl klaidinančių teiginių apie gyvūnų gerovę;
  • sąveikos su bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) stiprinimas: įvertinimas, kaip optimizuoti sąveiką su bendra žemės ūkio politika, pavyzdžiui, per kompleksinę paramą, paramos priemones, kokybės politiką, ekologinį ūkininkavimą;
  • ūkinių žuvų gerovės tyrimas: mokslinė nuomonė ir žuvų gerovės problemų įvertinimas akvakultūroje kaip galimų veiksmų pagrindas.

Paskutinį kartą atnaujinta: 06.02.2014

Top