EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES saugumo studijų institutas

ES saugumo studijų institutas

Europos Sąjungos saugumo studijų institutas tiria ir analizuoja tarptautinius klausimus, siekdamas padėti ES formuoti užsienio ir saugumo politiką.

DOKUMENTAS

2014 m. vasario 10 d. Tarybos sprendimas Nr. 2014/75/BUSP dėl Europos Sąjungos saugumo studijų instituto

SANTRAUKA

Šiuo Tarybos sprendimu Europos Sąjunga (ES) nutarė toliau remtis Europos Sąjungos saugumo studijų instituto kompetencija tiriant ir analizuojant tarptautinius klausimus bendrai ES užsienio ir saugumo politikai (BUSP). ES saugumo studijų institutas buvo įkurtas 2002 m. sausio mėn. Jis yra Paryžiuje ir turi ryšių biurą Briuselyje.

Tyrimais ir analize institutas prisideda prie Europos sprendimų priėmimo BUSP srityje. Visų pirma jis analizuoja ir suteikia galimybę aptarti ES išorės strategiją srityse, susijusiose su konfliktų prevencija ir taikos kūrimu. Jo veikla apima renginių ryšiams užmegzti ir praktinių seminarų organizavimą, taip pat ES pareigūnams ir ekspertams aktualios informacijos rinkimą. Be to, institutas veikia kaip sąsaja tarp ES institucijų ir išorės ekspertų, tarp jų saugumo subjektų.

ES saugumo studijų institutą valdo valdyba ir direktorius:

  • valdyba: pagrindinė valdybos užduotis yra tvirtinti metines ir ilgalaikes instituto darbo programas ir atitinkamą biudžetą. Kiekvienų metų lapkričio 30 d. valdyba privalo patvirtinti metinę instituto veiklos programą. Valdybą sudaro po vieną kiekvienos ES valstybės narės atstovą ir vienas Komisijos atstovas. Ji susirenka ne rečiau kaip du kartus per metus, o jai vadovauja Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai. Valdybos posėdžiuose gali dalyvauti ES karinio štabo generalinis direktorius. Valdyba gali nutarti sudaryti ad hoc darbo grupes arba nuolatinius komitetus konkretiems klausimams nagrinėti;
  • direktorius: direktorių skiria valdyba, remdamasi Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai rekomendacija. Direktorius skiriamas 3 metų laikotarpiui, o jo kadencija gali būti pratęsiama dar vienai 2 metų kadencijai. Direktorius yra atsakingas už kasdienį instituto administravimą, instituto metinės darbo programos sudarymą, metinės ataskaitos pateikimą ir valdybos darbo rengimą.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Tarybos sprendimas Nr. 2014/75/BUSP

2014 2 10

-

OL L 41, 2014 2 12

Paskutinį kartą atnaujinta: 11.06.2014

Top