EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Viešieji pirkimai: taisyklės vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriams

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Direktyva nustatomos taisyklės dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo su subjektais, vykdančiais veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose.
 • Direktyvos taisyklės grindžiamos Direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų nustatytomis taisyklėmis (žr. santrauką), bet taip pat atsižvelgiant į specifinį šių sektorių pobūdį.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Subjektai, vykdantys veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, kurie yra viešosios įstaigos, priklauso viešajam sektoriui arba turi specialias arba išimtines teises, privalo laikytis šioje direktyvoje išdėstytų taisyklių.

Vertės ribos

Sutartys turi būti sudaromos pagal direktyvos taisykles, kai jų vertė viršija toliau nurodytas vertės ribas:

 • 431 000 EUR – prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių ir projektų konkursų atveju (nuo 2022 m. sausio 1 d.);
 • 5 382 000 EUR – darbų pirkimo sutarčių atveju (nuo 2022 m. sausio 1 d.);
 • 1 000 000 EUR – socialinių ir kitų specialių paslaugų paslaugų pirkimo sutarčių atveju.

Europos Komisija peržiūri šias vertės ribas kas dvejus metus atsižvelgdama į ES tarptautinius įsipareigojimus.

Taikymo sričiai priklausanti veikla

Direktyva taikoma viešiesiems pirkimams, kurie skirti:

 • gamybai, transportavimui ar paskirstymui dujų ir šilumos, elektros energijos ir vandens sektoriuose (jei tai susiję su paslaugos teikimu visuomenei);
 • paslaugoms visuomenei vežimo geležinkeliais, tramvajais, troleibusais, autobusais arba lynų kelio transportu srityje;
 • oro uostams, jūrų ar vidaus vandenų uostams ir kitiems terminalams gabenimui oru, jūra ar kanalais;
 • pašto paslaugoms ir kitoms veiklos rūšims, kurios teikia visuomenei panašias paslaugas, įskaitant pašto siuntų surinkimą, rūšiavimą, vežimą ir pristatymą;
 • naftos ir dujų gavybai, anglies ar kito kietojo kuro žvalgymui arba gavybai.

Išimtys

Direktyva netaikoma:

 • pirkimams perpardavimo ar lizingo tikslais;
 • sutartims su ES nepriklausančiomis šalimis;
 • sutartims, apimančioms gynybos ir saugumo aspektus, kuriems yra taikomos arba netaikomos Direktyvos 2009/81/EEB nuostatos (žr. santrauką).

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva turėjo būti perkelta į nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2016 m. balandžio 18 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 243–374).

Vėlesni Direktyvos 2014/25/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65–242).

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1–64).

Žr. konsoliduotą versiją.

2019 m. rugsėjo 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1780, kuriuo nustatomos standartinės formos, naudojamos skelbiant su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus, ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (EB) Nr. 2015/1986 (e. formos) (OL L 272, 2019 10 25, p. 7–73).

paskutinis atnaujinimas 14.01.2022

Top