Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Indėlių garantijų sistemos

Indėlių garantijų sistemos

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2014/49/ES dėl indėlių garantijų sistemų, kuria siekiama apsaugoti kredito įstaigų indėlininkus

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva siekiama apsaugoti visų kredito įstaigų indėlininkus ir užtikrinti visos Europos Sąjungos (ES) bankų sistemos stabilumą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Indėlių garantijų sistemos (toliau – IGS) yra esminis riziką ribojančios kredito įstaigų, tokių kaip bankai, priežiūros sistemos elementas, nes jomis užtikrinamas visų atitinkamoje finansų rinkoje veikiančių įstaigų solidarumas tuo atveju, jei kuri nors iš jų nebevykdytų įsipareigojimų.
 • Kiekviena ES šalis turi priimti įstatymus, užtikrinančius, kad:
  • šalies teritorijoje būtų įsteigta viena ar kelios IGS, o visi bankai privalėtų prie jų prisijungti;
  • būtų suderintas indėlininkų apsaugos lygis.

Garantijos suma

 • Indėlių garantija taikoma vienam indėlininkui viename banke. Tai reiškia, kad 100 000 EUR riba taikoma visiems to paties indėlininko indėliams konkrečiame banke. Bendros sąskaitos atveju (pvz., jei sąskaita priklauso sutuoktinių porai) 100 000 EUR garantija taikoma kiekvienam indėliui.
 • Kai kuriems indėliams, pavyzdžiui, susijusiems su ypatingais indėlininko gyvenimo įvykiais, kaip antai santuoka, skyrybos, išėjimas į pensiją, atleidimas iš darbo, neįgalumas ar mirtis, ribotą laikotarpį (bent 3 mėnesius ir ne ilgiau kaip 12 mėnesių) gali būti taikoma didesnė nei 100 000 EUR garantija.

Garantijos gavėjai

 • IGS skirtos apsaugoti visiems fizinių asmenų ir bet kokio dydžio įmonių indėliams.
 • Garantijos netaikomos finansų įstaigų ir institucijų indėliams (išskyrus nedideles vietos valdžios institucijas).
 • Garantijos taikomos ir indėliams ne ES valiutomis – tai svarbu keliose šalyse veikiančioms mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Grąžinimas

 • Grąžinimo terminai nuo esamų 20 dienų iki 7 dienų bus laipsniškai trumpinami trimis etapais:
  • 15 darbo dienų nuo 2019 m.;
  • 10 darbo dienų nuo 2021 m.;
  • 7 darbo dienos nuo 2024 m.
 • Pereinamuoju laikotarpiu lėšų stokojantys indėlininkai gali paprašyti „socialinės išmokos“, t. y. ribotos sumos, skirtos jų pragyvenimo išlaidoms padengti.
 • Kitoje ES valstybėje kredito įstaigų įsteigtų filialų indėlininkams buveinės valstybės IGS vardu indėlius grąžina tos valstybės IGS, kuri veikia kaip „vienas langelis“.

Indėlių garantijų sistemų finansavimas

 • Teisės aktu įtvirtinamas svarbiausias principas, kuriuo grindžiamos IGS – šias sistemas finansuoja bankai, o ne mokesčių mokėtojai. Įnašai į IGS atspindi konkrečių bankų rizikos pobūdį, t. y. labiau rizikingi bankai turi mokėti daugiau.
 • Šia direktyva iš ES šalių reikalaujama užtikrinti, kad nuo 2024 m. liepos 3 d. visi IGS turimi finansiniai ištekliai sudarytų bent 0,8 proc. jos narių indėlių, kuriems taikoma garantija, sumos (arba apie 55 mln. EUR).

Lėšų naudojimas

 • Iš esmės, IGS lėšos bus išmokamos indėlininkams bankui tapus nemokiam. Laikantis griežtų sąlygų, šios lėšos taip pat gali būti panaudotos ankstyvam įsikišimui, siekiant išvengti banko nemokumo, arba tam tikram banko pertvarkymui, pavyzdžiui, indėlių perdavimui iš nemokiu tampančio banko kitam bankui.

Informacija indėlininkams

 • Šiuo teisės aktu papildoma standartinė informacija, kuri turi būti teikiama indėlininkams apie jų indėlių apsaugą. Aiškią informaciją sąskaitų turėtojams apie indėlių apsaugą bankai turės teikti kiekvienais metais.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2015 m. liepos 3 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/49/ES dėl indėlių garantijų sistemų (OL L 173, 2014 6 12, p. 149–178)

Paskesni Direktyvos 2014/49/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 21.11.2016

Top