EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kova su seksualine prievarta prieš vaikus

Kova su seksualine prievarta prieš vaikus

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2011/92/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva siekiama apsaugoti vaikus nuo seksualinės prievartos ir išnaudojimo. Siekiant šio tikslo, ES šalys įpareigojamos:

 • taikyti prevencijos priemones;
 • apsaugoti nukentėjusius vaikus;
 • tirti ir traukti baudžiamojon atsakomybėn pažeidėjus.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Siekiant palengvinti pažeidėjų baudžiamąjį persekiojimą, šioje direktyvoje:

 • kriminalizuota daug įvairių seksualinės prievartos ir išnaudojimo situacijų (20 pažeidimų ir kėsinimųsi);
 • padidintos sankcijos. Nacionalinės teisės aktais nustatytos maksimalios sankcijos turi būti ne mažesnės negu 1–10 metų laisvės atėmimo, priklausomai nuo nusikalstamos veikos sunkumo. Taip pat turi būti atsižvelgiama į įvairias sunkinančias aplinkybes;
 • pratęsti senaties terminai, kurie dabar taikomi ir po to, kai nukentėjęs asmuo sulaukė pilnametystės;
 • panaikintos konfidencialumo taisyklėmis sudarytos kliūtys specialistams, kurių pagrindinis darbas yra susijęs su vaikais, teikti pranešimus;
 • nustatyta ekstrateritorinė jurisdikcija pažeidėjams, kurie yra tos šalies piliečiai, kad jų šalyje jų atžvilgiu taip pat būtų galima vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už nusikaltimus, padarytus užsienyje;
 • reikalaujama, kad būtų pašalintos procedūrinės kliūtys vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už nusikaltimus, padarytus užsienyje;
 • užtikrinama, kad policija galėtų naudotis veiksmingomis tyrimo priemonėmis, kaip tos, kurios naudojamos prieš organizuotus ir sunkius nusikaltimus, taip pat turi būti įsteigti specialūs padaliniai, kurie nustatytų vaikų pornografijos aukas.

Siekiant apsaugoti nukentėjusius vaikus, direktyvoje numatomos taisyklės, kuriomis reikalaujama:

 • imtis plataus pobūdžio pagalbos ir paramos priemonių, visų pirma siekiant, kad nukentėję vaikai nepatirtų papildomos traumos dalyvaudami baudžiamosios veikos tyrime ir baudžiamajame procese;
 • teikti pagalbą ir paramą, kai tik esama pagrįstų priežasčių įtarti nusikalstamą veiką;
 • teikti specialią apsaugą vaikams, pranešantiems apie prievartą šeimoje;
 • teikti pagalbą ir paramą, nepaisant to, ar bendradarbiaujama baudžiamajame procese;
 • apsaugoti nukentėjusiojo privatumą, tapatybę ir išvaizdą.

Siekiant užkirsti kelią nusikaltimams, direktyvoje numatoma:

 • vertinti visų nuteistų asmenų keliamo pavojaus ir pakartotinės seksualinės nusikalstamos veikos prieš vaikus padarymo riziką;
 • reikalauti, kad ES šalys sukurtų intervencijos programas ar priemones (pvz., gydymą) nuteistiems nusikaltėliams ir kitiems asmenims, kurie baiminasi galį padaryti nusikalstamą veiką;
 • užkirsti kelią nuteistiems asmenims vykdyti profesinę veiklą, susijusią su tiesioginiais ir reguliariais kontaktais su vaikais;
 • suteikti darbdaviams teisę prašyti informacijos apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir apie teisių atėmimą vykdyti profesinę arba savanorišką veiklą, susijusią su tiesioginiais ir reguliariais kontaktais su vaikais, ir sudaryti geresnes sąlygas keistis nuosprendžių registrų informacija, siekiant užtikrinti, kad nuosprendžiai vienoje šalyje būtų įtraukti į kitų šalių išduotas pažymas apie teistumą, siekiant palengvinti asmenų patikrinimus;
 • užtikrinti, kad būtų skubiai pašalintos ES šalių teritorijoje esančios svetainės, kuriose yra vaikų pornografijos arba per kurias ji platinama, ir stengtis, kad būtų pašalintos už jų teritorijos ribų esančios tokios svetainės. Jos taip pat gali nuspręsti savo teritorijoje blokuoti interneto naudotojų prieigą prie tokių svetainių, kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui;
 • įpareigoti ES šalis vykdyti prevencijos veiklą pasitelkiant švietimą, sąmoningumo didinimą ir mokymus pareigūnams.

Stebėsena

2016 m. Europos Komisija paskelbė dvi ataskaitas. Pirmojoje ataskaitoje buvo nagrinėjama visa direktyva, o antrojoje ataskaitoje – konkrečios priemonės, skirtos svetainėms, kuriose yra vaikų pornografijos arba per kurias ji platinama (25 straipsnis).

Pasaulinė kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete sąjunga

2012 m. kitoje, bet susijusioje iniciatyvoje, kurią bendrai įgyvendina ES ir Jungtinės Amerikos Valstijos, 54 pasaulio valstybės prisijungė prie Pasaulinė kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete sąjungos. Jos įsipareigojo įgyvendinti pagrindinius politikos tikslus, kuriais siekiama:

 • daugiau išgelbėtų nukentėjusiųjų;
 • veiksmingesnio baudžiamojo persekiojimo ir
 • bendro vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdų internete skaičiaus sumažėjimo.

Pasaulinė sąjunga buvo sujungta su Jungtinės Karalystės (1) iniciatyva „WeProtect“ siekiant sukurti „WeProtect Global Alliance“, kad būtų sustabdytas vaikų seksualinis išnaudojimas internete. Jėgas suvienijo daugiau nei 80 vyriausybių, 20 pasaulinių technologijų bendrovių ir 24 pirmaujančios tarptautinės bei nevyriausybinės organizacijos, kad apsaugotų vaikus nuo seksualinio išnaudojimo internete.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2011 m. gruodžio 17 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo teisę ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 18 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR (OL L 335, 2011 12 17, p. 1–14)

Klaidų ištaisymas

Vėlesni Direktyvos 2011/93/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje įvertinama, kaip valstybės narės ėmėsi reikiamų priemonių įgyvendinti 2011 m. gruodžio 13 d. Direktyvą 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija (COM(2016) 871 final, 2016 12 16)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje vertinama, kaip įgyvendinamos 2011 m. gruodžio 13 d. Direktyvos 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija 25 straipsnyje nurodytos priemonės (COM(2016) 872 final, 2016 12 16)

paskutinis atnaujinimas 28.03.2018(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).

Top