EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Imigracija - ES atsakas

Imigracija - ES atsakas

Europos migracijos darbotvarkė - COM(2015) 240 final

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui: Europos migracijos darbotvarkė (COM(2015) 240 final, 2015 5 13)

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS KOMUNIKATAS?

Šiuo komunikatu sukuriamas konkrečių iniciatyvų rinkinys, padedantis geriau valdyti imigraciją užtikrinant, kad visos ES šalys priims joms numatytą imigrantų ir prieglobsčio prašytojų skaičių.

Atsižvelgiant į ES migracijos politikos išorės ir vidaus kontekstą, komunikatu siekiama gerinti ES bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Trumpalaikiai prioritetai

Skubūs veiksmai, kuriais užkertamas kelias tolesnėms žūtims Viduržemio jūros regione:

paieškos ir gelbėjimo pastangų sustiprinimas Viduržemio jūros regione,

kova su nusikalstamais neteisėto žmonių gabenimo tinklais, kurie išnaudoja pažeidžiamus migrantus,

objektyvūs kriterijai perkeliant ir apgyvendinant imigrantus valstybėse narėse,

glaudus bendradarbiavimas su Afrikos šalimis siekiant sumažinti imigrantų srautus,

pagalba toms ES šalims, kurios priima naujus atvykėlius.

Vidutinės ir ilgos trukmės prioritetai

Geresnis visų ES migracijos politikos aspektų valdymas:

neteisėtos imigracijos paskatų mažinimas

bendradarbiavimas su šalimis partnerėmis siekiant pašalinti pagrindines priežastis, dėl kurių žmonės mėgina atvykti į Europą,

neteisėto žmonių gabenimo ir prekybos žmonėmis tinklų išardymas,

ES politikos tobulinimas dėl nelegaliai esančių migrantų grąžinimo į jų šalį.

geresnis sienų valdymas:

procedūrų dėl veiksmingesnio visų ES išorinių sienų valdymo nustatymas,

dažnesnis technologijų naudojimas,

esamos sienų kontrolės rėmimas.

ES prieglobsčio politikos gerinimas:

aiškios prieglobsčio prašytojų priėmimo sistemos, pagal kurią ES šalys teisingiau pasiskirstytų atsakomybę už jų priėmimą, kūrimas.

naujos teisėtos migracijos politikos kūrimas:

dėmesio sutelkimas į žmonių, kurie turi reikiamų įgūdžių, pritraukimą, kai ES dirbančių gyventojų mažėja.

Daugiau

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui: Europos saugumo darbotvarkė (COM(2015) 185 final, 2015 4 28)

paskutinis atnaujinimas 26.08.2015

Top