Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Agresyvus mokesčių planavimas

Agresyvus mokesčių planavimas

Komisija siūlo būdus, kaip traktuoti teisinius formalumus ir įstatymų spragas, kuriomis kai kurios bendrovės naudojasi, kad išvengtų mokesčių mokėjimo.

DOKUMENTAS

2012 m. gruodžio 6 d.Komisijos rekomendacija 2012/772/ES dėl agresyvaus mokesčių planavimo.

SANTRAUKA

Agresyvaus mokesčių planavimo problemos sprendimas yra vienas išsamaus ir sudėtinio Komisijos veiksmų plano, skirto kovai su mokesčių slėpimu ir mokestiniu sukčiavimu, aspektų.

Veiksmų plane išdėstyti praktiniai būdai, kaip pagerinti administracinį bendradarbiavimą tarp ES valstybių narių, kovoti su piktnaudžiavimu ir dvigubu neapmokestinimu bei spręsti problemas, susijusias su mokesčių rojumi ir mokestiniu nusikalstamumu.

Šiuo metu kai kurie mokesčių mokėtojai gali pasitelkti sudėtingas, kartais dirbtines priemones, kad perkeltų savo mokestinę bazę į kitas jurisdikcijas Europos Sąjungoje ar už jos ribų. Tokiu būdu jie pasinaudoja neatitikimais nacionaliniuose įstatymuose, kad užsitikrintų, jog tam tikros įplaukų dalys liktų neapmokestintos jokioje šalyje, arba pasitelkia mokestinių tarifų skirtumus. Tokia problema vadinama agresyviu mokesčių planavimu.

Pagrindinė kliūtis yra ta, kad vis sudėtingesnis mokesčių planavimas perkelia apmokestinamą pelną į valstybes, kurių mokesčių sistema yra kur kas palankesnė mokesčių mokėtojui. Ši praktika sumažina mokestinę prievolę pasitelkus priemones, kurios nepažeidžia įstatymo, tačiau apeina jo esmę - įstatymines spragas.

Agresyvus mokesčių planavimas turi daug formų, ir jo padariniai apima dvigubą išskaitą (pvz., to paties nuostolio išskaita vykdoma tiek šalyje, kur mokesčių mokėtojas įregistravimo veiklą, tiek pagal jo gyvenamąją vietą) ir dvigubą neapmokestinimą (pvz., įplaukos, kurios neapmokestinamos jas uždirbusioje šalyje, taip pat neapmokestinamos ir toje šalyje, kur asmuo gyvena).

Todėl Komisija ragina ES valstybes nares užtikrinti, kad dvigubo apmokestinimo konvencijos, sudarytos su kitomis ES ir ne ES šalimis, įtrauktų punktą, aiškinantį, kaip bus sprendžiamas konkretus dvigubo neapmokestinimo atvejis.

Taip pat rekomenduojama naudoti bendrąją kovos su piktnaudžiavimu taisyklę, padėsiančią užtikrinti suderinamumą ir efektyvumą srityje, kur ženkliai skiriasi ES valstybių narių praktika.

Šiose srityje yra daug kitokių pasiūlymų. Pavyzdžiui, dabartinė PVM sistema buvo identifikuota kaip neapsaugota nuo sukčiavimo. Todėl Komisija nusprendė sukurti ES PVM forumą. Čia verslo atstovai ir mokesčių institucijos gali keistis informacija apie praktinius PVM administravimo aspektus, taikomus sandoriams tarp ES valstybių narių. Jie taip pat gali identifikuoti ir aptarti geriausią praktiką, kuri padėtų paprasčiau tvarkyti PVM sistemą ir sumažinti atitikties kaštus, taip pat apsaugoti PVM kapitalą.

NUORODOS

Aktas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Komisijos rekomendacija 2012/772/ES

-

-

Oficialusis leidinys L 338, 2012 12 12

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai: Veiksmų planas, kaip sustiprinti kovą su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu. (COM(2012) 722 galutinis, 2012 12 6 - neskelbta Oficialiajame leidinyje.)

Pasiūlymas Tarybos Direktyvai, iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2011/96/ES dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir patronuojamoms bendrovėms. (COM(2013) 814 final, 2013 11 25 - neskelbta Oficialiajame leidinyje.)

Patronuojančių / patronuojamų bendrovių direktyva (Direktyva 2011/96/ES) iš pradžių buvo sukurta siekiant nuo dvigubo tų pačių pajamų apmokestinimo apsaugoti tos pačios grupės bendrovės, įsikūrusias skirtingose ES valstybėse (dvigubas apmokestinimas). Tačiau kai kurios bendrovės pasitelkė Direktyvos nuostatas ir neatitikimus tarp nacionalinių mokesčių reikalavimų, siekdamos išvengti apmokestinimo bet kurioje ES valstybėje.

Pasiūlytas pakeitimas sugriežtins Direktyvą taip, kad konkrečios mokesčių planavimo priemonės (hibridinės paskolos priemonės) neturės naudos dėl atleidimo nuo mokesčių. Anot pasiūlymo, jei hibridinės paskolos mokėjimas ES valstybėje, kur įsikūrusi patronuojamoji bendrovė, yra laikytinas atskaitytinomis išlaidomis, tada jis privalo būti apmokestintas ES valstybėje, kurioje įsikūrusi patronuojančioji bendrovė. Tai neleis bendrovėms, turinčioms savo padalinių daugiau nei vienoje ES valstybėje, planuoti mokėjimų tarp padalinių skirtingose šalyse siekiant pasipelnyti iš dvigubo neapmokestinimo.

Paskutinį kartą atnaujinta: 21.02.2014

Top