EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Klimato kaita: ES ratifikuotas Paryžiaus susitarimas

Klimato kaita: ES ratifikuotas Paryžiaus susitarimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas (ES) 2016/1841 dėl Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos

Paryžiaus susitarimas

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

 • Šiuo Europos Sąjungos Tarybos sprendimu Europos Sąjungos (ES) šalių vardu ratifikuojamas Paryžiaus susitarimas dėl klimato kaitos.
 • Susitarimu siekiama stiprinti pasaulinį atsaką į klimato kaitos pavojų, be kita ko, užtikrinant, kad temperatūra didėtų gerokai mažiau nei 2 oC.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Pagal susitarimą ES šalys:
  • sieks ilgalaikio tikslo, kad vidutinė pasaulio temperatūra didėtų gerokai mažiau nei 2 oC, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu;
  • dės daugiau pastangų, kad temperatūros didėjimas neviršytų 1,5 oC;
  • parengs ir įgyvendins nacionalinius veiksmų planus (numatomus nacionaliniu lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus), kad pasiektų šiuos tikslus;
  • informuos viena kitą ir visuomenę apie pažangą, pasiektą vykdant savo įsipareigojimus;
  • nuo 2023 m. kartu su tarptautiniais partneriais kas penkerius metus atliks bendros pažangos įvertinimą, kad galėtų nustatyti tolesnius tikslus, paremtus moksliniais įrodymais ir pasiektais rezultatais;
  • imsis priemonių, kad sumažintų klimato kaitos poveikį, kuris jau dabar yra neišvengiamas;
  • teiks praktinę ir finansinę paramą besivystančioms šalims, kad padėtų joms prisitaikyti prie klimato kaitos.

ES veiksmai klimato kaitos srityje iki dabar

 • 2014 m. ES šalys nusistatė privalomą tikslą ne vėliau kaip 2030 m. 40 % sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 1990 m.
 • Tam reikia pereiti prie švarių ir tvarių energijos formų, kurios taip pat turi būti konkurencingos ir įperkamos. ES pripažįsta, kad reikia paskatų, kurios skatintų reikalingas investicijas šioje srityje.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SUSITARIMAS?

Susitarimas įsigaliojo 2016 m. lapkričio 4 d., o taikomas nuo 2020 m.

KONTEKSTAS

Susitarimu stiprinamas pasaulinis atsakas į klimato kaitą, kad šiandienos politika būtų siekiama neutralizuoti poveikį klimatui iki šio šimtmečio pabaigos.

2015 m. gruodžio mėn. Paryžiuje šį susitarimą priėmė 195 šalys. Juo pakeičiamas 1997 m. Kioto protokolas.

Daugiau informacijos

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

2016 m. spalio 5 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1841 dėl Paryžiaus susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, sudarymo Europos Sąjungos vardu (OL L 282, 2016 10 19, p. 1–3)

Paryžiaus susitarimas (OL L 282, 2016 10 19, p. 4–18)

paskutinis atnaujinimas 04.11.2016

Top