Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

JT derybos dėl klimato: Kioto protokolas – pirmasis įsipareigojimų laikotarpis

JT derybos dėl klimato: Kioto protokolas – pirmasis įsipareigojimų laikotarpis

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos sprendimas 2002/358/EB dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo patvirtinimo ES vardu ir bendro jame numatytų įsipareigojimų vykdymo

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS SPRENDIMAS?

Jame pateikiamas teisinis ES patvirtinimas dėl Kioto protokolo – susitarimo pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (JTBKKK) – ir patvirtinama, kad ES ir 15 šalių, kurios buvo ES narės šio teisės akto priėmimo metu (toliau – „ES 15“), vykdys prisiimtus įsipareigojimus 8 % sumažinti visoje Europos Sąjungoje į aplinką išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 1990 m. buvusiu lygiu.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Kadangi pagal Kioto protokolą šalių grupėms leista kartu pasiekti savo planinius rodiklius, bendras ES ir ES šalims nustatytas 8 % sumažinimas buvo suskirstytas į teisiškai privalomus nacionalinius planinius rodiklius, pritaikytus pagal tuo metu buvusią santykinę gerovę kiekvienoje šalyje.
 • Sprendime nustatomos leistinos išmetamų teršalų ribos arba sumažinimai, kurių „ES 15“ turi laikytis 2008–2012 m. Tai yra:
  • ES turi sumažinti bendrą išmetamų teršalų kiekį iki 92 %,
  • 8 šalys turi sumažinti išmetamų teršalų kiekį iki verčių šiame intervale: nuo 72 % (Liuksemburgas) iki 94 % (Nyderlandai),
  • 5 šalims leista šį kiekį padidinti iki verčių šiame intervale: nuo 104 % (Švedija) iki 127 % (Portugalija),
  • 2 šalys (Prancūzija ir Suomija) turi išlaikyti tokį patį lygį (100 %).
 • Panašūs individualūs planiniai rodikliai buvo nustatyti šalims, įstojusioms į ES po to, kai buvo priimtas Kioto protokolas – išskyrus Kiprą ir Maltą, kurioms nėra nustatyti planiniai rodikliai.
 • ES ir ES šalys įvykdė savo įsipareigojimus pagal Kioto protokolo pirmąjį įsipareigojimų laikotarpį (2008–2012 m.).
 • Siekdamos užpildyti tarpą tarp pirmojo Kioto laikotarpio pabaigos ir naujo visuotinio susitarimo pradžios 2020 m., 37 išsivysčiusios šalys ir ES susitarė dėl antrojo laikotarpio. Susitarimai dėl 2013–2020 m. buvo priimti per 2012 m. vykusią Dohos klimato kaitos konferenciją.

KONTEKSTAS

Kioto protokolas iki 2015 gruodžio mėn. vykusios Paryžiaus klimato konferencijos buvo vienintelis pasaulyje teisiškai įpareigojantis susitarimas, kuriuo siekiama sumažinti į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 1997 m. priimtu Kioto protokolu jį pasirašiusios pramoninės šalys įsipareigojo 2008–2012 m. sumažinti bendrą 6 išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dioksido, metano, azoto oksido, hidrofluorangliavandenilių, perfluorangliavandenilių ir sieros heksafluorido) kiekį vidutiniškai 5 %, palyginti su 1990 m. lygiais.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas įsigaliojo 2002 m. gegužės 2 d.

KONTEKSTAS

Kioto 1-asis įsipareigojimų laikotarpis (2008–2020 m.) Europos Komisijos interneto svetainėje.

DOKUMENTAS

2002 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimas (ES) 2002/358/EB dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo patvirtinimo Europos bendrijos vardu ir bendro jame numatytų įsipareigojimų vykdymo (OL L 130, 2002 5 15, p. 1–3)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2015 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1339 dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo Dohos pakeitimo sudarymo Europos Sąjungos vardu ir bendro pagal jį prisiimtų įsipareigojimų vykdymo (OL L 207, 2015 8 4, p. 1–5)

paskutinis atnaujinimas 08.02.2016

Top