Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Naujas ES požiūris į verslo žlugimą ir nemokumą

Go to the summaries’ table of contents

Naujas ES požiūris į verslo žlugimą ir nemokumą

Kasmet apie 200 tūkst. įmonių Europos Sąjungos šalyse bankrutuoja, o 1,7 mln. žmonių netenka darbo. Naująja rekomendacija įtvirtinamas perėjimas prie perspektyvių įmonių prevencinio restruktūrizavimo, leidžiančio joms toliau vykdyti veiklą ir išsaugoti darbo vietas, tuo pačiu padedant kreditoriams susigrąžinti didesnę savo investicijų dalį. Ja taip pat siekiama užtikrinti, kad bankrutavusiems verslininkams būtų suteikta dar viena galimybė.

DOKUMENTAS

2014 m. kovo 12 d. Komisijos rekomendacija 2014/135/ES dėl naujo požiūrio į verslo žlugimą ir nemokumą.

SANTRAUKA

Europos požiūris į verslo nemokumą nuolatos keičiasi - jau rengiamasi reformuoti Europos Sąjungos (ES) tarpvalstybinio bankroto teisę. Naujosios Europos Komisijos rekomendacijos tikslas - sukurti bendrą nacionalinės nemokumo teisės nuostatų sistemą.

Ši sistema leistų skolininkams:

  • restruktūrizuoti įmonę vos tik atsiradus nemokumo tikimybei;
  • išsaugoti kasdienių įmonės veiklos operacijų kontrolę;
  • prašyti laikinai sustabdyti vykdymo užtikrinimo priemones, kurių paprašė kreditoriai, jeigu tokios priemonės trukdytų sėkmingai įgyvendinti restruktūrizavimo planą. Sustabdymo laikotarpis turėtų būti nustatomas atsižvelgiant į numatomo restruktūrizavimo sudėtingumą ir neturėtų viršyti keturių mėnesių, o bendras sustabdymo laikotarpis neturėtų būti ilgesnis kaip 12 mėnesių;
  • siekti, kad restruktūrizavimo planas, kuris turi poveikį jam prieštaraujančių kreditorių interesams, būtų patvirtintas teisme. Restruktūrizavimo planas būtų privalomas visiems kreditoriams, jeigu jis yra patvirtintas teismo. Rekomendacijoje pateikiamas restruktūrizavimo planų turinys ir reikalavimai teismo patvirtinimui;
  • lengviau gauti naują finansavimą restruktūrizavimo planui, nes teismo patvirtintam naujam finansavimui nebūtų pareiškiami užginčijimo ieškiniai.

Restruktūrizavimo procedūra neturėtų būti ilga ir brangi, taip pat ji turėtų leisti, kad kuo daugiau veiksmų būtų galima atlikti nesikreipiant į teismą. Tarpininkas arba priežiūros institucija gali būti skirti padėti skolininkui ir kreditoriams surengti sėkmingas derybas.

Dar viena galimybė

Įtikinami įrodymai, kad bankrotą patyrę sąžiningi verslininkai antrą kartą turi daugiau sėkmės galimybių, įtikino Komisiją rekomenduoti leisti verslininkams pradėti verslą iš naujo po bankroto.

Nemokumą patyrusių verslininkų skolos turėtų būti visiškai panaikintosper trejus metus nuo tada, kai teismas priėmė sprendimą dėl pareiškimo iškelti nemokumo bylą arba buvo pradėtas grąžinimo plano įgyvendinimas.

Vis dėlto rekomendacijoje pripažįstama, kad visiškas skolinių įsipareigojimų panaikinimas nėra pateisinamas visais atvejais ir ES šalys gali priimti griežtesnes nuostatas, kurios reikalingos tam, kad būtų atgrasomi nesąžiningi verslininkai arba tie, kurie nesilaiko savo teisinių prievolių kreditoriams.

Nacionaliniais įstatymais taip pat leidžiama užtikrinti verslininko ir jo šeimos pragyvenimo šaltinį, paliekant jam tam tikrą turtą.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Rekomendacija 2014/135/ES

2014 4 3

-

OL L 74, 2014 3 14

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui: Naujas europinis požiūris į verslo žlugimą ir bankrotą (COM(2012) 742 final, 2012 m. gruodžio 12 d. - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų (COM(2012) 744 final12 d. - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

Paskutinį kartą atnaujinta: 28.07.2014

Top