EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Aiškių viešųjų sutarčių taisyklių nustatymas

Aiškių viešųjų sutarčių taisyklių nustatymas

Direktyva nustatomos taisyklės, kuriomis reglamentuojamos viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutartys su bendrovėmis ar asmenimis bei galimos išimtys.

SANTRAUKA

Teisės aktu nustatoma, kad valdžios institucijos, skelbdamos viešuosius pirkimus, per kuriuos kviečia teikti pasiūlymus dėl darbų atlikimo, prekių ar paslaugų suteikimo, visus pareiškėjus vertina vienodai ir jų nediskriminuoja. Jos taip pat turi skaidriai veikti.

Vertės ribos

Viešosioms sutartims taikomų taisyklių būtina laikytis, kai jų vertė yra didesnė nei šios lubos:

  • 5 225 000 EUR – viešojo darbų pirkimo sutarčių atveju (nuo 2016 1 1);
  • 135 000 EUR – centrinės valdžios sutarčių atveju (nuo 2016 1 1);
  • 209 000 EUR – vietos ir regioninės valdžios sutarčių atveju (nuo 2016 1 1);
  • 750 000 EUR – socialinių ir kitų specialių paslaugų pirkimo sutarčių atveju.

Europos Komisija vertina šias vertės ribas kas dvejus metus, kad nustatytų, ar jas reikia keisti, atsižvelgiant į ES tarptautinius įsipareigojimus.

Kriterijai

Sutartis skiriama ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui, kuris nustatomas, pirmiausia atsižvelgiant į geriausią kainos ir kokybės santykį. Šis kriterijus apima tokius veiksnius, kaip bendras išlaidų efektyvumas, aplinkosauginiai ir socialiniai aspektai, prekybos ir pristatymo sąlygos.

Inovacijos ir mažosios įmonės

Šiuo teisės aktu pristatoma nauja tvarka, kaip skatinti inovacinių produktų, darbų ir paslaugų vystymą. Siekiant palengvinti mažųjų įmonių dalyvavimą, naujomis taisyklėmis valdžios institucijos skatinamos padalyti dideles sutartis į atskiras dalis.

Apsaugos priemonės

ES šalys turi užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai ir jų subrangovai laikytųsi visų galiojančių Europos ir nacionalinių aplinkosaugos, socialinių ir darbo reikalavimų, kolektyvinių sutarčių ir atitinkamų tarptautinių įsipareigojimų.

Teisės aktu sugriežtinamos nuostatos dėl pasiūlytų neįprastai mažų kainų, visų pirma siekiant išvengti darbuotojų teisių pažeidimo.

Išimtys

Šiuo teisės aktu nereikalaujama, kad ES šalių vyriausybės pirktų paslaugas, kurias pageidauja atlikti pačios. Jis taip pat netaikomas nacionaliniams socialinės apsaugos teisės aktams.

Ši direktyva netaikoma vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriams, kurie reglamentuojami Direktyva 2014/25/ES.

Be to, esant tam tikros sąlygoms direktyva netaikoma kai kuriems sektoriams, pavyzdžiui, elektroninių ryšių, mokslinių tyrimų ir plėtros, gynybos ir saugumo.

KONTEKSTAS

Komisijos komunikatas Europos Komisijos gairės, kaip naudotis viešųjų pirkimų sistema COVID-19 krizės sukeltos nepaprastosios padėties sąlygomis

DOKUMENTAS

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OJ L 94, 2014 3 28, p. 65–242)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (OJ L 94, 2014 3 28, p. 243–374)

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (OJ L 94, 2014 3 28, p. 1–64)

paskutinis atnaujinimas 04.05.2020

Top