Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jaunimo garantijos

Jaunimo garantijos

Valstybės narės yra įsipareigojusios užtikrinti, kad visi jaunesni nei 25 metų gyventojai gautų kokybišką darbo, tolesnio mokymosi, gamybinės praktikos ar stažuotės pasiūlymą per 4 mėnesius nuo darbo netekimo ar mokyklos baigimo.

DOKUMENTAS

2013 m. balandžio 22 d. Tarybos rekomendacija dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos nustatymo, OL C 120, 2013 4 26

SANTRAUKA

7,5 mln. jaunuolių ES nedirba, nesimoko ir nedalyvauja profesiniame mokyme. Tai yra 12,9 proc. visų 15-24 metų amžiaus europiečių. Jaunimo garantijų iniciatyva padeda jaunimui palaikyti ryšius su darbo rinka ir prisideda prie jų ilgalaikio užimtumo užtikrinimo. ES valstybės narės įsipareigojo įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą, kuri užtikrina, kad visi jaunuoliai gautų kokybišką darbo, tolesnio mokymosi, gamybinės praktikos ar stažuotės pasiūlymą, atitinkantį jų poreikius, per keturis mėnesius nuo darbo netekimo ar mokyklos baigimo.

Nacionalinės jaunimo garantijų sistemos

ES šalys kuria nacionalines sistemas Jaunimo garantijų iniciatyvai įgyvendinti.

Kuriant ir įgyvendinant Jaunimo garantijų sistemą reikia glaudžiai bendradarbiauti su visais suinteresuotais asmenimis: valstybės institucijomis, užimtumo tarnybomis, karjeros planavimo konsultantais, švietimo ir mokymo įstaigomis, jaunimo organizacijomis, verslu, darbdaviais, profesinėmis sąjungomis ir pan.

Ankstyva intervencija ir aktyvumo skatinimas vaidina esminį vaidmenį. Daugeliu atveju reikia ir reformų, pavyzdžiui, profesinio švietimo ir mokymo sistemoms pagerinti.

Europos Komisija padeda kiekvienai valstybei kuo greičiau įgyvendinti Jaunimo garantijų sistemą. Komisija taip pat padeda vyriausybėms dalytis gerąja praktika.

„Kokybiškas pasiūlymas“

Jeigu pasiūlymas yra kokybiškas, asmuo, kuris jį gavo, turėtų patekti į darbo rinką ir joje likti, tai yra negrįžti prie nedarbo ar neveiklumo.

„Kokybiškas pasiūlymas“ reiškia individualių konsultacijų teikimą ir asmeninio veiksmų plano, kuris padeda gauti asmeniui tinkamą pasiūlymą (dėl darbo, tolesnio mokymosi, gamybinės praktikos ar stažuotės), sudarymą.

Pradžia

Jaunimo garantijos yra skirtos visiems jaunuoliams - nesvarbu, ar jie užsiregistravę užimtumo tarnybose, ar ne.

Įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą, jaunuolis pirmiausia turėtų užsiregistruoti užimtumo tarnyboje. Dėl jaunuolių, kurie nedirba, nesimoko ir nedalyvauja profesiniame mokyme ir kurie nėra užsiregistravę užimtumo tarnyboje, valstybė narė turėtų nustatyti, kad pirmasis žingsnis, įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą, turi būti žengtas per tuos pačius keturis mėnesius.

Sėkmės istorija

Suomija sukūrė išsamią Jaunimo garantijų sistemą. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas („Eurofound“) nustatė, kad 2011 m. 83,5 proc. jaunų bedarbių gavo sėkmingą pasiūlymą per 3 mėnesius nuo užsiregistravimo. Suomijos sistema užtikrino, kad asmeniniai planai jaunuoliams būtų sudaryti greičiau, taip sumažindama nedarbą.

Panašių nacionalinių iniciatyvų apžvalga pateikiama http://ec.europa.eu/social/youthguarantee.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Tarybos rekomendacija

-

-

OL C 120, 2013 4 26

paskutinis atnaujinimas 13.01.2014

Top