EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jaunimo problemos: bendradarbiavimo vykdant įvairių sektorių politiką stiprinimas

Jaunimo problemos: bendradarbiavimo vykdant įvairių sektorių politiką stiprinimas

ES šalių ministrai mano, kad sprendžiant socialines ir ekonomines jaunimo problemas labai svarbu bendradarbiauti įvairiose politikos srityse.

DOKUMENTAS

Tarybos išvados dėl bendradarbiavimo vykdant įvairių sektorių politiką siekiant veiksmingai spręsti socialines ir ekonomines jaunimo problemas (OL C 172, 2015 5 27, p. 3-7)

SANTRAUKA

ES šalių ministrai mano, kad sprendžiant socialines ir ekonomines jaunimo problemas labai svarbu bendradarbiauti įvairiose politikos srityse.

KAM SKIRTOS ŠIOS TARYBOS IŠVADOS?

Šiose išvadose aptariamos strategijos, skirtos sustiprinti tarpsektorinį jaunimo problemų sprendimą, kad politikos formuotojai galėtų veiksmingiau ir greičiau reaguoti į problemas bei kuo geriau panaudoti visą turimą ES finansavimą ir programas šioje srityje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Tarpsektorinė politika

Siekdamos įgyvendinti plataus masto tarpsektorinę jaunimo politiką, ES šalys turi:

 • atsižvelgti į jaunimo klausimus formuodamos įvairių sričių politiką, kaip antai švietimo, mokymo, užimtumo ir kitų jaunimui poveikio turinčių sričių. Tam, kad ši politika būtų veiksminga, institucijos turi bendradarbiauti vietos, regioniniu ir nacionaliniu lygiais;
 • įgyvendinti visa apimančias jaunimo strategijas, skirtas sujungti atitinkamus politikos veiksmus, kuriais siekiama spręsti jaunimo problemas ir įtraukti jaunimą bei jaunimo organizacijas;
 • sukurti metodus, skirtus stebėti jaunimo padėtį ir suteikiančius galimybę formuoti įrodymais ir žiniomis pagrįstą politiką.

Išvadose Europos Komisija raginama:

 • apsvarstyti, kaip veiksmingai taikyti koordinuotos politikos požiūrį sprendžiant jaunimo problemas;
 • įvertinti, kaip į jaunimo politikos klausimus atsižvelgiama kitose politikos srityse, kurios turi poveikio jaunimui.

ES šalys ir Komisija raginamos:

 • visapusiškai panaudoti programą„Erasmus+“ sektorių bendradarbiavimui stiprinti;
 • rinkti įrodymus apie tai, kaip tarpsektorinis bendradarbiavimas gali duoti teigiamų rezultatų.

Pritaikyti metodai

Reikia taikyti specialiai sukurtus su įvairiais sektoriais susijusius metodus, skirtus programoms, kuriomis sprendžiamos jaunimo socialinės ir ekonominės problemos.

ES šalių prašoma:

 • stiprinti partneryste grindžiamus metodus įgyvendinant priemones, kaip antai Jaunimo garantijų iniciatyvą;
 • prašyti paramos įgyvendinant jaunimo sektoriaus veiklą, kuri finansuojama pagal Jaunimo garantijų iniciatyvą;
 • aktyvinti formaliojo švietimo įstaigų (pavyzdžiui, mokyklų ir kolegijų) ir neformaliojo mokymosi paslaugų teikėjų (pavyzdžiui, jaunimo ir sporto klubų) bendradarbiavimą sprendžiant mokyklos nebaigimo problemą;
 • skatinti darbo su jaunimu ir socialinių tarnybų bendradarbiavimą gerinant jaunimo įtrauktį į visuomenę.

Komisijos prašoma palengvinti ES lygio jaunimo politikos formuotojų ir nevyriausybinių organizacijų (NVO), dalyvaujančių įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą, sąveiką.

ES šalys ir Komisija drauge raginamos:

 • apsvarstyti galimybę panaudoti Europos struktūrinius fondus ir programą „Erasmus+“ sprendžiant jaunimo problemas;
 • spręsti klausimus ES šalims ateityje mokantis tarpusavyje, kaip stiprinti įvairius sektorius apimančią jaunimo politiką nacionaliniu lygiu. Ši veikla organizuojama įgyvendinant ES darbo planą jaunimo srityje.

Darbas su jaunimu

ES Taryba prašo, kad ES šalys ir Komisija pabrėžtų darbo su jaunimu vertę sprendžiant jaunimo problemas:

 • skatindamos pripažinti darbą su jaunimu ir neformaliojo mokymosi priemones, kaip antai Jaunimo paso („Youthpass“) pažymėjimą, užimtumo, mokymo, švietimo ir kultūros sektoriuose;
 • ištirdamos galimybes integruoti Jaunimo paso pažymėjimą kaip nacionalinę pripažinimo priemonę.

Daugiau informacijos:

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. gegužės 20 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucija dėl 2014-2015 m. Europos Sąjungos darbo plano jaunimo srityje (OL C 183, 2014 6 14, p. 5-11)

paskutinis atnaujinimas 24.09.2015

Top