EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nuo 2018 m. įsigaliojusios taisyklės dėl naujų maisto produktų

Nuo 2018 m. įsigaliojusios taisyklės dėl naujų maisto produktų

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Šiuo reglamentu nustatomos naujų maisto produktų* pateikimo Europos Sąjungos (ES) rinkai taisyklės. Jos užtikrins žmonių sveikatos ir vartotojų interesų aukšto lygio apsaugą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Maisto tvarkymo įmonės privalo patikrinti, ar maisto produktams, kuriuos jos ketina pateikti rinkai, taikomas šis reglamentas. Jei maisto tvarkymo įmonės abejoja:
  • jos konsultuojasi su šalies, kurios rinkai ketina pateikti produktus, valdžios institucijomis ir pateikia joms reikiamą informaciją;
  • nacionalinės valdžios institucijos gali konsultuotis su kolegomis iš kitų ES šalių ir su Europos Komisija.
 • Komisija sudaro leidžiamų pateikti rinkai naujų maisto produktų sąrašą iki 2018 m. sausio 1 d. ir nuolatos jį atnaujina.
 • Leidžiamas pateikti rinkai maisto produktas:
  • negali kelti pavojaus žmonių sveikatai, remiantis moksliniais įrodymais;
  • neturi klaidinti vartotojų, ypač jei maisto produktu numatoma pakeisti kitą maisto produktą ir yra reikšmingai pakeista maistinė vertė;
  • negali skirtis nuo keičiamo produkto taip, kad jo įprastas vartojimas būtų nenaudingas maistingumo atžvilgiu.
 • Leidimo pateikti rinkai naują maisto produktą suteikimo procedūrą gali pradėti pareiškėjas (ES šalis, ES nepriklausanti šalis ar suinteresuotoji šalis) arba Komisija.
 • Paraiškoje turi būti nurodyta informacija, kaip antai naujo maisto produkto pavadinimas ir aprašymas, išsami jo sudėtis, gamybos procesas ir moksliniai įrodymai, kad naujas maisto produktas nekelia pavojaus žmonių sveikatai.
 • Komisija gali kreiptis į Europos maisto saugos tarnybą, kad ši pateiktų savo nuomonę dėl naujo maisto produkto saugos.
 • Galutinį sprendimą dėl leidimo išdavimo naujam produktui Komisija pateikia Augalų, gyvūnų,maisto ir pašarų nuolatiniam komitetui. Naujas produktas gali būti įtrauktas į leidžiamų produktų sąrašą tik šiam komitetui leidus.
 • ES nepriklausančių šalių tradiciniams maisto produktams, kuriais tų šalių maisto tvarkymo subjektai ar importuotojai nori prekiauti ES, taikomos specialios taisyklės.
 • Teisės aktas netaikomas:

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikoms nuo 2018 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Nauji maisto produktai: maisto produktai, kurie ES nebuvo plačiai vartoti žmonių maistui iki 1997 m. gegužės 15 d. Tai gali būti produktai, kurių molekulinė struktūra nauja arba sąmoningai pakeista; maisto produktai, gaminami naudojat naują gamybos būdą (ultravioletine šviesa apdorota duona siekiant padidinti vitamino D kiekį), arba pagaminti iš mikroorganizmų, grybų ar dumblių (pvz., mikrodumblio Schizochytrium sp, kaip alternatyvaus dokozaheksaeno rūgšties šaltinio, naudojimas maisto produktuose, kaip antai javainių batonėliuose, augaliniame aliejuje ir kt.).

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (OL L 327, 2015 12 11, p. 1–22)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2468, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomi trečiųjų šalių tradiciniams maisto produktams taikomi administraciniai ir moksliniai reikalavimai (OL L 351, 2017 12 30, p. 55–63)

2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2469, kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų 10 straipsnyje nurodytoms paraiškoms taikomi administraciniai ir moksliniai reikalavimai (OL L 351, 2017 12 30, p. 64–71)

2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas (OL L 351, 2017 12 30, p. 72–201)

paskutinis atnaujinimas 04.04.2018

Top