Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Priklausomybės nuo pagalbos pakeitimas savarankiškumu

Priklausomybės nuo pagalbos pakeitimas savarankiškumu

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komunikatas (COM(2016) 234 final) „Gyventi oriai: kai priklausomybę nuo pagalbos pakeičia savarankiškumas“

KOKS ŠIO KOMUNIKATO TIKSLAS?

Šio komunikato tikslas – sukurti strategiją, kaip ES galėtų geriausiai teikti pagalbą pabėgėliams ir perkeltiesiems asmenims užsitęsusiose situacijose, kaip antai per Sirijos krizę, kad paskatintų jų atsparumą* ir savarankiškumą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Priverstinis perkėlimas yra iššūkis, kuriam spręsti reikia nuolatinių ES veiksmų. Šiame Europos Komisijos komunikate siūlomas požiūris į priverstinį perkėlimą, grindžiamas patobulintais įrodymais apie tai, kas veiksminga, o kas ne. Juo siekiama užtikrinti, kad perkėlimas neužsitęstų, ir palaipsniui panaikinti jau perkeltų asmenų priklausomybę nuo humanitarinės pagalbos.

Dėmesys kitiems aspektams

Politika yra grindžiama ES pagalbos, atkūrimo ir vystymosi susiejimo strategija. Pagrindinis tikslas – sukurti strategiją, kuri integruotų humanitarinę pagalbą, vystomąjį bendradarbiavimą ir politinį dalyvavimą. Ją sudaro:

  • ankstyvas visų subjektų įtraukimas. Politiniai ir vystymosi srities subjektai turėtų įsitraukti į perkėlimo krizes nuo pat pradžių, kad pagerintų gyvenimo sąlygas ir rastų sprendimą, kaip užbaigti perkėlimą;
  • strategijos, grindžiamos įrodymais, kas lemia perkėlimą ir kokios jo pasekmės. Jos turėtų užtikrinti ilgalaikę apsaugą ir savarankiškumą, didesnį asmenų orumą ir mažesnį poveikį priimančiosioms šalims;
  • strategijų virsmas programomis, suderintas su ES finansiniais ciklais. Be to, ES ir priimančiosioms šalims susitarus dėl tikslų reikėtų atsižvelgti į nenumatytus perkeltųjų asmenų antplūdžius, nekeliant pavojaus vietos vystymuisi ir nedidinant vietos bendruomenių pažeidžiamumo;
  • regioninis bendradarbiavimas. Šalys, kurios susiduria su bendrais iššūkiais, turėtų glaudžiau bendradarbiauti. Taip pat reikia skatinti akademinį ir darbo jėgos judumą, tvirtesnius ryšius tarp teisėkūros institucijų, įmonių, prekybos sąjungų ir socialinių partnerių;
  • bendradarbiavimas su partneriais. Reikia skatinti perkeltųjų gyventojų teisinę registraciją, palaipsniui integruojant juos į socialinį ir ekonominį bendruomenės gyvenimą ir skatinant vietos valdžios institucijų dalyvavimą;
  • privačiojo sektoriaus dalyvavimas. Privatusis sektorius turėtų būti įtrauktas į planavimą nuo pat krizės pradžios. Būtina palengvinti privačiojo ir viešojo sektorių bendradarbiavimą, įskaitant savarankišką perkeltųjų asmenų darbą ir pagalbą iš naujo kuriant verslą;
  • kokybiškesnis švietimas, kuris yra svarbus veiksnys vaikų apsaugai ir vienas pagrindinių prioritetų. Reikia užtikrinti švietimo tęstinumą, panaikinant spragą tarp švietimo ekstremaliosiomis situacijomis ir valstybinio švietimo. Priimančiosios šalys turėtų būti skatinamos išnaudoti tarp perkeltųjų asmenų esančių švietimo srities darbuotojų potencialą;
  • galimybės įsidarbinti. Būtina padėti priimančiųjų šalių vyriausybėms suteikti perkeltiesiems asmenims galimybę įsidarbinti ir gauti geras darbo vietas, tuo pačiu apsaugant juos nuo išnaudojimo;
  • galimybė naudotis paslaugomis. Būtina padėti priimančiųjų šalių vyriausybėms teikti paslaugas perkeltiesiems asmenims, kaip antai būsto, sveikatos priežiūros, apsaugos, teisingumo ir socialinės apsaugos.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIA SĄVOKA

Atsparumas: gebėjimas atsigauti po sukrėtimų arba greitai prisitaikyti.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Gyventi oriai: kai priklausomybę nuo pagalbos pakeičia savarankiškumas Priverstinis perkėlimas ir vystymasis“ (COM(2016) 234 final, 2016 4 26)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, pridedamas prie Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Gyventi oriai: kai priklausomybę nuo pagalbos pakeičia savarankiškumas Priverstinis perkėlimas ir vystymasis“ (SWD(2016) 142 final, 2016 4 26)

paskutinis atnaujinimas 19.09.2016

Top