EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ateities ekologinis ūkininkavimas Europos Sąjungoje

Ateities ekologinis ūkininkavimas Europos Sąjungoje

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komunikatas (COM(2014) 179 final) „Ateities ekologinės gamybos ES veiksmų planas“

KOKS ŠIO VEIKSMŲ PLANO TIKSLAS?

 • Pagrindinis Europos Komisijos veiksmų plano tikslas yra remti ekologinės gamybos* ES augimą. Šiam sektoriui yra taikomos griežtos taisyklės.
 • Komunikate nagrinėjami būdai, padėsiantys spręsti paklausos ir pasiūlos problemas, skatinant sudaryti daugiau partnerystės susitarimų ir telktis jį įgyvendinančius subjektus, visų pirma ES šalis ir suinteresuotąsias šalis, kaip antai gamintojus, perdirbėjus, mažmenininkus ir vartotojus.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šioje santraukoje pateikiamos trys prioritetinės veiksmų plano sritys ir kai kurie aštuoniolikos veiksmų pavyzdžiai.

I prioritetinė sritis. Didinti ES ekologiškų produktų gamintojų konkurencingumą:

 • gerinti informuotumą apie ES finansavimą ekologiškų produktų gamintojams, pavyzdžiui, pristatant Europos Komisijos parengtą paramos galimybių ekologiškų produktų gamintojams vadovą, ir išsamiau informuoti apie ES ekologinės gamybos logotipą ant maisto produktų etikečių;
 • naudojantis moksliniais tyrimais ir inovacijomis (pavyzdžiui, programa „Horizontas 2020“) gerinti ekologinei gamybai pritaikytų žaliavų, kaip antai sėklų, pašarų ir veislinių gyvulių, gavimą ir viešinti rezultatus, kad jie būtų tiesiogiai prieinami ūkininkams;
 • išsamiau informuoti apie ekologinės gamybos sektorių, taip pat apie rinką ir prekybą.

II prioritetinė sritis. Stiprinti vartotojų pasitikėjimą ekologiniu ūkininkavimu ir ekologiškais maisto produktais:

 • gerinti ir stebėti nacionalinių akreditavimo įstaigų ES šalyse, įsteigtų pagal ES akreditavimo ir rinkos priežiūros sistemą ir atsakingų už ekologinės gamybos sertifikavimą, sistemą;
 • įdiegti elektronines sertifikavimo sistemas, užtikrinančias ekologiškų prekių, importuotų į ES, atsekamumą;
 • padėti suformuoti ir įgyvendinti su ekologija susijusio sukčiavimo prevencijos politiką.

III prioritetinė sritis. Stiprinti ES ekologinės gamybos schemos išorės dimensiją:

 • bendradarbiauti su ES nepriklausančiomis šalimis kuriant bendruosius ekologinės gamybos standartus;
 • užtikrinti sąžiningą ES ir ES nepriklausančių ekologiškų prekių gamintojų bei prekių konkurenciją ir padėti ES ekologiškoms prekėms patekti į ES nepriklausančių šalių rinkas, vadovaujantis reglamentavimo sistema;
 • vartotojų labui užtikrinti su ekologiniu ženklinimu ir ES logotipo naudojimu susijusios kontrolės sistemos ES nepriklausančiose šalyse patikimumą.

KONTEKSTAS

Šiuo 2014 m. priimtu veiksmų planu papildomas 2004 m. ES priimtas pirmasis veiksmų planas dėl ekologinės gamybos sektoriaus. Be to, Komisija pateikė naujo ES reglamento dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo pasiūlymą.

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIA SĄVOKA

Ekologinė gamyba: Bendra ūkio valdymo ir maisto produktų gamybos sistema, kurioje suderinama:

 • geriausia aplinkos apsaugos praktika;
 • didelė biologinė įvairovė;
 • gamtos išteklių išsaugojimas, aukšti gyvūnų gerovės standartai ir
 • gamybos būdas, atitinkantis tam tikrų vartotojų nusistatymą rinktis produktus, kuriems gaminti naudojamos natūralios medžiagos ir procesai.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Ateities ekologinės gamybos Europos Sąjungoje veiksmų planas“ (COM(2014) 179 final, 2014 3 24)

paskutinis atnaujinimas 19.07.2016

Top