EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES darbotvarkė geresniam reglamentavimui

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komunikatas COM(2015) 215 final dėl ES darbotvarkės geresniam reglamentavimui

KOKS ŠIO KOMUNIKATO TIKSLAS?

Šiame komunikate išdėstytas reformų paketas, skirtas pagerinti ES teisės aktų kūrimo ir politikos formavimo procesą siekiant užtikrinti, kad teisės aktai ir politikos priemonės būtų grindžiami patikimais įrodymais, būtų gerai parengti ir teiktų tvarios naudos ES piliečiams.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šis paketas grindžiamas esamomis procedūromis ir procesais, skirtais pagerinti ES teisės aktų kūrimą ir politikos formavimą, įskaitant poveikio vertinimą, įvertinimą, viešas konsultacijas ir Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT).

Konkrečiai šiuo paketu siekiama:

  • užtikrinti didesnį atvirumą ir skaidrumą vykdant intensyvesnes politines konsultacijas bei geriau aiškinant siūlomus teisės aktus ir politikos priemones;
  • griežčiau tikrinti esamus teisės aktus ir politikos priemones, pavyzdžiui, įsteigus naują, sustiprintą Reglamentavimo tikrinimo tarybą, skirtą įvertinti poveikio vertinimo kokybę ir patikrinti esamų teisės aktų įvertinimus;
  • pateikti pasiūlymą dėl naujo tarpinstitucinio susitarimo tarp Europos Komisijos, Europos Parlamento ir Tarybos, kuriuo bus siekiama užtikrinti geresnę visų šalių teisėkūrą, pavyzdžiui, teikiant pirmenybę iniciatyvoms, kurios pagerintų galiojančius teisės aktus, ir atliekant bet kokių esminių Komisijos Parlamentui ar Tarybai siūlomų teisės aktų pakeitimų poveikio vertinimus;
  • geriau vertinti galiojančius teisės aktus, visų pirma taikant sustiprintą REFIT programą. Įgyvendindama REFIT programą ES vertina esamus ES teisės aktus siekdama, kad jie būtų efektyvesni ir veiksmingesni nepakenkiant politikos tikslams. REFIT taps tikslingesnė, atskleidžianti rimčiausius neveiksmingumo ir nereikalingos naštos šaltinius, geriau integruota į Komisijos sprendimų priėmimo procesą bei pajėgi kiekybiškai įvertinti veiksmų išlaidas ir naudą, kai tik tai įmanoma;
  • sukurti REFIT platformą, skirtą patarti Komisijai nustatyti iniciatyvas, kad ES teisė taptų veiksmingesnė ir efektyvesnė;
  • imtis naujų veiksmų, skirtų sumažinti naštą tokiose srityse kaip viešieji pirkimai, pavyzdžiui, sukuriant standartinę duomenų formą mažosioms ir vidutinėms įmonėms, pakeisiančią dabartinius sudėtingus viešųjų pirkimų dokumentus;
  • geriau įgyvendinti ES teisės aktus stiprinant bendradarbiavimą su ES šalimis tokiais būdais, kurie užtikrintų atitiktį ES teisei.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Geresnis reglamentavimas – geresni rezultatai. ES darbotvarkė“ (COM(2015) 215 final, 2015 5 19)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Baigiant įgyvendinti geresnio reglamentavimo darbotvarkę: geresni sprendimai duoda geresnių rezultatų“ (COM(2017) 651 final, 2017 10 24)

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „ES pastangų supaprastinti ir sumažinti reguliavimo naštą apžvalga“, pridedamas prie Komunikato „Baigiant įgyvendinti geresnio reglamentavimo darbotvarkę: geresni sprendimai duoda geresnių rezultatų“ (SWD(2017) 675 final, 2017 10 24)

paskutinis atnaujinimas 28.09.2015

Top