EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Maisto produktų ženklinimas

Maisto produktų ženklinimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams

SANTRAUKA

Laisvas saugių ir sveikų maisto produktų judėjimas Europos Sąjungoje (ES) yra esminis vieningos rinkos aspektas, labai naudingas gyventojų sveikatai ir gerovei. ES teisės aktu ne tik užtikrinama aukšto lygio vartotojų sveikatos apsauga, bet ir garantuojama jų teisė gauti atitinkamą informaciją, kad jie galėtų motyvuotai rinktis perkamus ir vartojamus maisto produktus.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu užtikrinama vartotojų teisė gauti atitinkamą informaciją nustatant bendruosius jų vartojamų maisto produktų ženklinimo principus, reikalavimus ir atsakomybę. Juo sukuriamos pakankamai lanksčios sąlygos, atsižvelgiant į galimą maisto sektoriaus raidą ateityje. Šiuo reglamentu sujungiami du ankstesni teisės aktai: Direktyva 2000/13/EB dėl maisto produktų ženklinimo ir Direktyva 90/496/EEB dėl maistingumo ženklinimo.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šis teisės aktas taikomas įmonėms visuose maisto tiekimo grandinės etapuose ir visiems galutiniam vartotojui skirtiems maisto produktams. Jis taip pat apima viešojo maitinimo įstaigų tiekiamus ir joms skirtus maisto produktus.

Atsakomybė pateikti reikiamą informaciją ir užtikrinti jos tikslumą tenka gamintojui, kuris savo vardu prekiauja maisto produktais. Jeigu gamintojas yra įsikūręs už ES ribų, ši atsakomybė tenka importuotojui.

Tam tikra informacija yra privaloma, įskaitant produkto pavadinimą, sudedamųjų dalių sąrašą, grynąjį kiekį, nuorodą „Tinka vartoti iki … (data)“, vartojimo instrukciją, jeigu jos reikia, operatoriaus pavadinimą bei adresą ir maistingumo deklaraciją.

Privaloma informacija turi būti pateikiama vartotojams, kurie naudojasi maisto produktų pardavimo nuotoliniu būdu paslaugomis, nepasibaigus pirkimo procesui ir be papildomo mokesčio.

Būtina nurodyti daugiau kaip 1,2 % tūrio koncentracijos alkoholio turinčių gėrimų faktinę alkoholio koncentraciją, išreikštą tūrio procentais.

Esant tam tikrų rūšių maisto produktams, pavyzdžiui, kurių sudėtyje yra saldiklių, amonio druskos arba daug kofeino, reikia nurodyti privalomą papildomą informaciją.

Grynasis maisto ir skysčių kiekis išreiškiamas litrais, centilitrais, mililitrais, kilogramais arba gramais.

Tam tikriems maisto produktams, pavyzdžiui, prieskoniniams augalams, prieskoniams, kvapiosioms medžiagoms ir žolelių arbatoms, gali būti netaikomas reikalavimas pateikti privalomą maistingumo deklaraciją.

Ant kai kurių produktų, pavyzdžiui, šviežių vaisių ir daržovių, gazuoto vandens, acto ir pieno produktų, kaip antai sūrio, sviesto, grietinėlės ir rauginto pieno, nereikia nurodyti sudedamųjų dalių sąrašo.

Informacija apie maistą neturi klaidinti visuomenės, ypač darant užuominą apie produkto poveikį arba ypatingas savybes, kurių jis iš tikrųjų neturi. Ji turi būti tiksli, aiški ir lengvai suprantama vartotojui.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2014 m. gruodžio 13 d., išskyrus maistingumo deklaraciją (kuri taikoma nuo 2016 m. gruodžio 13 d.) ir konkrečius reikalavimus smulkintos mėsos ženklinimui, kurie taikomi nuo 2014 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Europos Komisijos interneto svetainės skiltis „Informacijos apie maistą teikimas vartotojams: teisės aktai“.

DOKUMENTAS

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL L 304, 2011 11 22, p. 18–63)

Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 paskesni daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 23.11.2015

Top