EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document LIBE_AD(2018)627729

NUOMONĖ Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pateikta Regioninės plėtros komitetui dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)) Nuomonės referentas: Tomáš Zdechovský

AD/2018/627729