EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JURI_AD(2018)625394

NUOMONĖ Teisės reikalų komiteto pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)) Nuomonės referentas: Jiří Maštálka

AD/2018/625394