EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document IMCO_AD(2021)695236

NUOMONĖ Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl baterijų ir baterijų atliekų, kuriuo panaikinama Direktyva 2006/66/EB ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2019/1020 (COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353 (COD)) Nuomonės referentas: Antonius Manders (*) (*) Susijusių komitetų procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis

AD/2021/695236

  The HTML format is unavailable in your User interface language