EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document IMCO_AD(2018)619085

NUOMONĖ Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pateikta Transporto ir turizmo komitetui dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) Nuomonės referentas: Dennis de Jong

AD/2018/619085

  The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.