Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_11_017_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
11 Relqtioner met omvärlden
Volym 17

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

11 Relqtioner met omvärlden - Volym 17

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1991 L 112 0001
 

31991R1134

 

Rådets förordning (EEG) nr 1134/91 av den 29 april 1991 om ett tullsystem för import till gemenskapen av produkter med ursprung i de ockuperade områdena och om upphävande av förordning (EEG) nr 3363/86

3

 
1991 L 115 0037
 

31991R1194

 

Rådets förordning (EEG) nr 1194/91 av den 7 maj 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 2340/90 och (EEG) nr 3155/90 om förhindrande av gemenskapens handel med Irak och Kuwait

8

 
1991 L 119 0035
 

31991R1251

 

Rådets förordning (EEG) nr 1251/91 av den 13 maj 1991 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av ljudband i kassetter med ursprung i Japan och Sydkorea, om slutgiltigt uttag av den preliminära tullen samt om avslutning av förfarandet beträffande Hongkong

12

 
1991 L 127 0027
 

41991D0265

 

Beslut fattat vid sammanträde i rådet av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 21 maj 1991 om ändring av beslut 90/414/EKSG om hinder mot handel med Irak och Kuwait (91/265/EKSG:)

21

 
1991 L 134 0001
 

31991R1391

 

Rådets förordning (EEG) nr 1391/91 av den 27 maj 1991 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av aspartam med ursprung i Japan och USA

23

 
1991 L 158 0004
 

31991R1758

 

Rådets förordning (EEG) nr 1758/91 av den 17 juni 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 599/91 om en kreditgaranti för export av jordbruksprodukter och livsmedel från gemenskapen till Sovjetunionen

29

 
1991 L 166 0001
 

31991R1812

 

Rådets förordning (EEG) nr 1812/91 av den 24 juni 1991 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av espadriller med ursprung i Kina och om slutgiltigt uttag av den preliminära antidumpningstullen

30

 
1991 L 174 0034
 

31991D0310

 

Rådets beslut av den 24 juni 1991 om beviljande av ytterligare medelfristigt finansiellt bistånd till Ungern (91/310/EEG:)

36

 
1991 L 174 0036
 

31991D0311

 

Rådets beslut av den 24 juni 1991 om beviljande av medelfristigt finansiellt bistånd till Bulgarien (91/311/EEG:)

38

 
1991 L 195 0001
 

31991R2093

 

Rådets förordning (EEG) nr 2093/91 av den 15 juli 1991 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av färgtelevisionsmottagare med liten bildskärm med ursprung i Hongkong och Kina samt om slutgiltigt uttag av den preliminära tullen

40

 
1991 L 200 0012
 

31991R2150

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2150/91 av den 19 juli 1991 om de villkor på vilka ett kreditgarantiavtal om införande av en kreditgaranti för exporten av jordbruksprodukter och livsmedel till Sovjetunionen skall ingås med en pool av affärsbanker

48

 
1991 L 205 0048
 

31991L0371

 

Rådets direktiv 91/371/EEG av den 20 juni 1991 om genomförande av avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz om annan direkt försäkring än livförsäkring (91/371/EEG)

50

 
1991 L 208 0064
 

31991D0384

 

Rådets beslut av den 22 juli 1991 om beviljande av medelfristigt finansiellt bistånd till Rumänien (91/384/EEG:)

51

 
1991 L 222 0042
 

31991D0404

 

Kommissionens beslut av den 19 juli 1991 om omfördelning av anslagsposter i sjätte Europeiska utvecklingsfonden som ännu inte tagits i anspråk från de resurser för de utomeuropeiska länderna och territorierna som inte kan programbestämmas (91/404/EEG:)

53

 
1991 L 227 0033
 

31991D0408

 

Rådets beslut av den 22 juli 1991 om ekonomiskt stöd till Israel och den palestinska befolkningen i de ockuperade områdena (91/408/EEG:)

54

 
1991 L 229 0001
 

31991D0400

 

Rådets och kommissionens beslut av den 25 februari 1991 om slutandet av den fjärde AVS-EEG-konventionen (91/400/EKSG, EEG:)

57

 
1991 L 229 0301
 

41991A0402

 

91/402/EEG: Inbördes överenskommelse om de åtgärder och förfaranden som krävs för genomförande av den fjärde AVS-EEG-konventionen

354

Top