EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document ST_7986_2016_INIT

TEISĖKŪROS PROCEDŪRA PRIIMAMŲ AKTŲ PRIĖMIMAS PO ANTROJO SVARSTYMO EUROPOS PARLAMENTE Pasiūlymas dėlEuropos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). Antrojo svarstymo Europos Parlamente rezultatai (Strasbūras, 2016 m. balandžio 11–14 d.)

ST 7986 2016 INIT - 2012/011 (OLP)

  The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.