EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document ST_11522_2018_INIT

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB – Pirmojo svarstymo Europos Parlamente rezultatai (2018 m. rugsėjo 10–13 d., Strasbūras)

ST 11522 2018 INIT

  The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.