Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document PE_56_2017_REV_1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS, KURIUO IŠ DALIES KEIČIAMI REGLAMENTAI (ES) NR. 1305/2013 DĖL PARAMOS KAIMO PLĖTRAI, TEIKIAMOS EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDO KAIMO PLĖTRAI (EŽŪFKP) LĖŠOMIS, (ES) NR. 1306/2013 DĖL BENDROS ŽEMĖS ŪKIO POLITIKOS FINANSAVIMO, VALDYMO IR STEBĖSENOS, (ES) NR. 1307/2013, KURIUO NUSTATOMOS PAGAL BENDROS ŽEMĖS ŪKIO POLITIKOS PARAMOS SISTEMAS ŪKININKAMS SKIRIAMŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ TAISYKLĖS, (ES) NR. 1308/2013, KURIUO NUSTATOMAS BENDRAS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ RINKŲ ORGANIZAVIMAS, IR (ES) NR. 652/2014, KURIUO NUSTATOMOS IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU MAISTO GRANDINE, GYVŪNŲ SVEIKATA IR GEROVE BEI AUGALŲ SVEIKATA IR AUGALŲ DAUGINAMĄJA MEDŽIAGA, VALDYMO NUOSTATOS

PE 56 2017 REV 1 - 2016/0282 (COD)

  The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.