EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document ITRE_AD(2017)597734

NUOMONĖ Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pateikta Biudžeto komitetui ir Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 2015/1017 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techninių patobulinimų (COM(2016) 0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)) Nuomonės referentė: Eva Kaili

AD/2017/597734

  The HTML format is unavailable in your User interface language