EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document CULT_AD(2021)693640

NUOMONĖ Kultūros ir švietimo komiteto pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkurencingų ir sąžiningų skaitmeninio sektoriaus rinkų (Skaitmeninių rinkų aktas) (COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)) Nuomonės referentė: Petra Kammerevert

AD/2021/693640