EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 95adb83f-9bfb-11ed-b508-01aa75ed71a1

Consolidated text: 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) nr. 640/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai

02014R0640 — LT — 01.01.2023 — 005.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 640/2014

2014 m. kovo 11 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai

(OL L 181, 20.6.2014, p.48)

Panaikintas:

 

 

Oficialusis leidinys

Nr.

puslapis

data

 

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/1172 2022 m. gegužės 4 d.

L 183

12

8.7.2022

 
Prieš panaikinimą galiojusią galutinę konsoliduotą versiją galima rasti adresu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02014R0640-20210903
Top