EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 0eb274e1-4fd7-11e9-a8ed-01aa75ed71a1

Consolidated text: 1994 m. liepos 18 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo

01994R2062 — LT — 20.02.2019 — 005.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2062/94

1994 m. liepos 18 d.

dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo

(OL L 216, 20.8.1994, p.1)

Panaikintas:

 

 

Oficialusis leidinys

Nr.

puslapis

data

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/126 2019 m. sausio 16 d.

L 30

58

31.1.2019

 
Prieš panaikinimą galiojusią galutinę konsoliduotą versiją galima rasti adresu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:01994R2062-20050804
Top