EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document AGRI_AD(2022)735589

NUOMONĖ Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui ir Biudžeto komitetui dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl „REPowerEU“ skyriaus ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2021/241, taip pat iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2021/1060, Reglamentas (ES) 2021/2115, Direktyva 2003/87/EB ir Sprendimas (ES) 2015/1814 (COM(2022)0231 - C9-0183/2022 - 2022/0164(COD)) Nuomonės referentas: Peter Jahr

AD/2022/735589