EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2020P0015

Borgartingo apeliacinio teismo (Borgarting Lagmannsrett) prašymas ELPA teismui dėl patariamosios nuomonės baudžiamojoje byloje prieš P (Byla E-15/20) 2021/C 58/14

OJ C 58, 18.2.2021, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2021 2 18   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 58/58


Borgartingo apeliacinio teismo (Borgarting Lagmannsrett) prašymas ELPA teismui dėl patariamosios nuomonės baudžiamojoje byloje prieš P

(Byla E-15/20)

(2021/C 58/14)

2020 m. spalio 16 d. raštu Borgartingo apeliacinis teismas (Borgarting Lagmannsrett) ELPA teismui pateikė prašymą (jį Teismo kanceliarija gavo 2020 m. spalio 21 d.) dėl patariamosios nuomonės baudžiamojoje byloje prieš P šiais klausimais:

1 klausimas

Ar pagal EEE susitarimo 3 straipsnį ir 7 straipsnio a punktą, juos taikant kartu su Reglamentu (EB) Nr. 883/2004, ypač jo 4, 5 ir 7 straipsniais, juos taikant kartu su 6 skyriumi, draudžiama nacionalinė sistema, pagal kurią:

a)

bedarbio išmoka taikoma su sąlyga, kad bedarbis būna (oppholder seg) Norvegijoje (žr. Nacionalinio draudimo įstatymo 4-2 straipsnį), ir

b)

leidimas netaikyti reikalavimo būti Norvegijoje, įskaitant Reglamento (EB) Nr. 883/2004 64 straipsnio nuostatas, yra numatytas nacionalinėse bedarbio išmokų taisyklėse ir taip pat įgyvendintas reglamento perkėlimo į nacionalinę teisę aktu?

2 klausimas

Neatsižvelgiant į tai, koks bus atsakymas į pirmąjį klausimą, ar pirmajame klausime aprašyta sistema yra EEE susitarime nustatytų laisvo judėjimo taisyklių, įskaitant 28, 29 ir 36 straipsnius, apribojimas?

Jei taip, ar toks apribojimas gali būti pateisinamas remiantis šiais pagrindais:

i.

paprastai laikoma, kad bedarbio buvimas kompetentingoje valstybėje suteikia daugiau paskatų ir galimybių ieškoti darbo ir jį susirasti, įskaitant galimybę nedelsiant pradėti dirbti galimai radus darbą;

ii.

paprastai laikoma, kad bedarbio buvimas kompetentingoje valstybėje sudaro sąlygas užimtumo tarnyboms pasiekti bedarbį; bedarbio buvimas Norvegijoje leidžia viešojo administravimo institucijoms stebėti, ar jis tenkina sąlygas nedarbo atveju gauti piniginę išmoką, įskaitant tai, ar bedarbis faktiškai nedirba ir neturi slepiamų pajamų šaltinių, tikrai yra darbo ieškantis asmuo, aktyviai ieško darbo arba dalyvauja kitoje veikloje, kuria siekia rasti darbą;

iii.

paprastai laikoma, kad bedarbio buvimas kompetentingoje valstybėje suteikia galimybę užimtumo tarnyboms geriau įvertinti, ar bedarbiu tinkamai rūpinamasi, ir

iv.

pagal nacionalinę sistemą bedarbio išmokas galima gauti kitoje EEE valstybėje Reglamente (EB) Nr. 883/2004 nustatytomis sąlygomis.

3 klausimas

Tiek, kiek reikia siekiant atsakyti į pirmąjį ir antrąjį klausimus, dėl Direktyvos 2004/38/EB, įskaitant jos 4, 6 ir 7 straipsnius, pateikiami tie patys klausimai.

4 klausimas

Kaltinamajam buvo pareikšti kaltinimai dėl to, kad jis administravimo institucijai NAV pateikė klaidingą informaciją apie buvimą kitoje EEE valstybėje ir taip ją suklaidino, o ši jam mokėjo bedarbio išmokas, į kurias jis neturėjo teisės, nes, pagal Nacionaliniame draudimo įstatyme nustatytas sąlygas, norint gauti bedarbio išmokas reikia būti (opphold) Norvegijoje. Atsižvelgiant į tai, kad Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 perkeltas į Norvegijos nacionalinę teisę (žr. 1 klausimą), ar Baudžiamojo kodekso nuostatų taikymas dėl sukčiavimo ir klaidingo pareiškimo pateikimo, kaip šiuo atveju, neprieštarauja pagrindiniams EEE teisės principams, kaip antai aiškumo ir teisinio tikrumo principams?

5 klausimas

Atsižvelgiant į konkretų atvejį, kaip antai nagrinėjamą šioje byloje, ir į tai, kad Norvegija perkėlė Reglamentą (EB) Nr. 883/2004 į nacionalinę teisę (žr. 1 klausimą), ar baudžiamosios teisės sankcija neprieštarauja proporcingumo principui?


Top