EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2005C0319

2005/319/: 2005 m. gruodžio 14 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 319/05/KOL, dėl Kolegijos sprendimo Nr. 195/04/KOL dėl įgyvendinimo nuostatų, nurodytų ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 3 protokolo II dalies 27 straipsnyje, pakeitimų

OJ L 113, 27.4.2006, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/319(2)/oj

27.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 113/24


ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS SPRENDIMAS

Nr. 319/05/KOL

2005 m. gruodžio 14 d.

dėl Kolegijos sprendimo Nr. 195/04/KOL dėl įgyvendinimo nuostatų, nurodytų ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 3 protokolo II dalies 27 straipsnyje, pakeitimų

ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA,

ATSIŽVELGDAMA į Europos ekonominės erdvės susitarimą (1), ypač į jo 61–63 straipsnius ir 26 protokolą,

ATSIŽVELGDAMA į ELPA valstybių susitarimą dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo (2), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalies a punktą ir 24 straipsnį bei Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 3 protokolo II dalies 27 straipsnį,

KADANGI 2004 m. liepos 14 d. ELPA priežiūros institucija priėmė Sprendimą Nr. 195/04/KOL dėl įgyvendinimo nuostatų, nurodytų ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teismo įsteigimo 3 protokolo II dalies 27 straipsnyje,

KADANGI nuo 2006 m. sausio 1 d. ELPA priežiūros institucija, remdamasi Sprendimo Nr. 195/04/KOL 3 straipsnio 1 dalimi, įgyvendins pranešimų siuntimo elektroninėmis priemonėmis sistemą,

KADANGI ELPA valstybės nurodė centrą ryšiams palaikyti, kuriam bus perduodami elektroniniai pranešimai ir susijusi korespondencija,

2005 m. lapkričio 30 d. laišku PASIKONSULTAVUSI su Valstybės pagalbos patariamuoju komitetu Susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teismo 3 protokolo II dalies 29 straipsnyje nustatyta tvarka,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1a)

Sprendimo Nr. 195/04/KOL 3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„Pranešimą Institucijai siunčia reikiamos ELPA valstybės atstovybė Europos Sąjungoje arba kitas ELPA valstybės nurodytas centras ryšiams palaikyti. Jis siunčiamas Institucijos Konkurencijos ir valstybės pagalbos direktoratui. Institucijos konkurencijos ir valstybės pagalbos direktoratas gali nurodyti ryšių palaikymo centrus pranešimams priimti“.

1b)

Sprendimo Nr. 195/04/KOL 3 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„Pasikonsultavusi su ELPA valstybėmis, Institucija Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir priede skelbia informaciją apie susitarimus dėl pranešimų siuntimo elektroninėmis priemonėmis, įskaitant adresus ir visus būtinus susitarimus dėl konfidencialios informacijos apsaugos“.

1c)

Sprendimo Nr. 195/04/KOL I priedo 4 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Užpildytą formą Institucijai siunčia reikiamos ELPA valstybės atstovybė Europos Sąjungoje arba kitas ELPA valstybės nurodytas centras ryšiams palaikyti“.

1d)

Sprendimo Nr. 195/04/KOL prieduose nuorodos į susijusią ELPA valstybės atstovybę Europos Sąjungoje arba susijusios ELPA valstybės EEE koordinavimo skyrių laikomos nuorodomis į susijusią ELPA valstybės atstovybę Europos Sąjungoje arba bet kurį kitą ELPA valstybės nurodytą centrą ryšiams palaikyti.

2)

Šis sprendimas skirtas Islandijos Respublikai, Lichtenšteino Kunigaikštystei ir Norvegijos Karalystei.

3)

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo priėmimo Priežiūros institucijoje.

4)

Sprendimas yra autentiškas anglų kalba.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 14 d.

ELPA priežiūros institucijos vardu

Einar M. BULL

Pirmininkas

Kurt JÄGER

Kolegijos narys


(1)  Toliau – EEE susitarimas.

(2)  Toliau – Institucijos ir Teismo susitarimas.


Top