EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2021/103/11

2021 m. kvietimas teikti paraiškas – EAC/A01/2021 Programa „Erasmus+“ 2021/C 103/11

PUB/2021/254

OJ C 103, 25.3.2021, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2021 3 25   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 103/12


2021 m. kvietimas teikti paraiškas – EAC/A01/2021

Programa „Erasmus+“

(2021/C 103/11)

1.   Įvadas ir tikslai

Šis kvietimas teikti paraiškas bus vykdomas, jei:

teisėkūros institucija be didelių pakeitimų priims siūlomą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomas teisinis programos „Erasmus+“ pagrindas ir pati programa „Erasmus+“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013,

pagrindiniu teisės aktu įsteigtas komitetas pateiks teigiamą nuomonę apie programos „Erasmus+“ įgyvendinimo 2021 m. metinę darbo programą,

po konsultacijų su Programos komitetu Komisija priims 2021 m. metinę darbo programą,

bus skirti asignavimai, numatyti 2021 m. biudžeto projekte, po to, kai biudžeto valdymo institucija priims 2021 m. biudžetą, o jei biudžetas nebus priimtas, jie bus numatyti pagal laikinųjų dvyliktųjų dalių sistemą,

nacionalinė institucija paskirs nacionalinę agentūrą, kuriai pritars Komisija, ir bus pasirašyti susitarimai dėl įnašų.

Taigi, šis pranešimas Komisijos (susitariančiosios organizacijos) teisiškai neįpareigoja. Jei bent viena iš pirmiau nurodytų sąlygų nebūtų patenkinta, susitariančioji organizacija pasilieka teisę atšaukti šį kvietimą teikti paraiškas arba jį nutraukti ir paskelbti kitus skirtingo turinio kvietimus teikti paraiškas su naujais paraiškų pateikimo galutiniais terminais.

2.   Veiksmai

Šis kvietimas teikti paraiškas apima šiuos programos „Erasmus+“ veiksmus:

1 pagrindinis veiksmas (1 PV). Asmenų mobilumas mokymosi tikslais

Pavienių asmenų mobilumas švietimo, mokymo ir jaunimo srityse

Jaunimo dalyvavimo veikla

2 pagrindinis veiksmas (2 PV). Organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas

Partnerystė, kuria siekiama bendradarbiavimo:

Bendradarbiavimo partnerystė

Nedidelio masto partnerystė

Partnerystė, kuria siekiama meistriškumo:

Profesinės kompetencijos centrai

„Erasmus+“ mokytojų akademija

„Erasmus Mundus“ veiksmai

Inovacijų partnerystė:

Inovacijų aljansai

Europos sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno

3 pagrindinis veiksmas (KA3). Politikos plėtotės ir bendradarbiavimo rėmimas

iniciatyva „Europos jaunimas kartu“

„Jean Monnet“ veiksmai:

„Jean Monnet“ veiksmai aukštojo mokslo srityje

„Jean Monnet“ veiksmai kitose švietimo ir mokymo srityse

3.   Tinkamumas finansuoti

Teikti paraiškas dėl finansavimo pagal programą „Erasmus+“ gali visos viešosios ar privačiosios įstaigos, vykdančios veiklą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Be to, paraiškas dėl jaunimo ar su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo mokymosi tikslais finansavimo, taip pat dėl jaunimo srities strateginių partnerystės projektų finansavimo gali teikti su jaunimu susijusį darbą dirbančios jaunimo grupės, nebūtinai priklausančios jaunimo organizacijai.

Visapusiškai dalyvauti visuose programos „Erasmus+“ veiksmuose gali šios šalys (1):

27 Europos Sąjungos valstybės narės ir užjūrio šalys ir teritorijos,

Programos asocijuotosios trečiosios šalys:

ELPA/EEE šalys: Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija (2),

ES šalys kandidatės: Turkijos Respublika, Šiaurės Makedonijos Respublika ir Serbijos Respublika (3).

Be to, tam tikruose programos „Erasmus+“ veiksmuose gali dalyvauti Programos neasocijuotųjų trečiųjų šalių organizacijos.

Išsamesnės informacijos apie dalyvavimo sąlygas pateikiama 2021 m. programos „Erasmus+“ vadove.

4.   Biudžetas ir projektų trukmė

Bendras šio kvietimo teikti paraiškas biudžetas – 2 453,5 mln. EUR:

Švietimas ir mokymas

2 153,1 mln.

EUR

Jaunimo reikalai

244,7 mln.

EUR

Sportas

41,7 mln.

EUR

„Jean Monnet“

14 mln.

EUR

Numatomas šio kvietimo teikti paraiškas biudžetas ir jo paskirstymas yra orientacinio pobūdžio ir priklauso nuo to, ar bus priimta 2021 m. „Erasmus+“ metinė darbo programa; jis gali būti pakeistas, jei būtų pakeista programos „Erasmus+“ metinė darbo programa. Potencialūs pareiškėjai raginami reguliariai peržiūrėti programos „Erasmus+“ metines darbo programas ir jų pakeitimus, skelbiamus adresu

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_lt Ten taip pat pateikiama informacijos apie šio kvietimo teikti paraiškas veiksmų biudžetą.

Teikiamos paramos dydis ir projektų trukmė skirsis priklausomai nuo tokių veiksnių kaip projekto tipas ir dalyvaujančių partnerių skaičius.

Dotacijos gavėjai gali nuspręsti deklaruoti įgyvendinant veiksmą arba darbo programą savanorių atlikto darbo sąnaudas, remdamiesi vieneto įkainiais, leidžiamais ir nustatytais Komisijos sprendimu (2019) 2646. Išsamios savanorių atlikto darbo sąnaudų atitikties reikalavimams instrukcijos pateikiamos programos „Erasmus+“ vadove.

5.   Galutinis paraiškų teikimo terminas

Galutinis paraiškų pateikimo terminas nurodytas Briuselio laiku.

1 pagrindinis veiksmas

Pavienių asmenų mobilumas aukštojo mokslo srityje

Gegužės 11 d. 12 val. (vidurdienis)

Pavienių asmenų mobilumas profesinio mokymo, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo srityse

Gegužės 11 d. 12 val. (vidurdienis)

„Erasmus“ akreditacija profesinio mokymo, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo srityse

Spalio 19 d. 12 val. (vidurdienis)

Pavienių asmenų mobilumas jaunimo srityje

Gegužės 11 d. 12 val. (vidurdienis)

Pavienių asmenų mobilumas jaunimo srityje

Spalio 5 d. 12 val. (vidurdienis)


2 pagrindinis veiksmas

Bendradarbiavimo partnerystė švietimo, mokymo ir jaunimo srityje, išskyrus Europos NVO pateiktas paraiškas

Gegužės 20 d. 12 val. (vidurdienis)

Bendradarbiavimo partnerystė švietimo, mokymo ir jaunimo srityje, kai paraišką teikia Europos NVO

Gegužės 20 d. 17 val.

Bendradarbiavimo partnerystė sporto srityje

Gegužės 20 d. 17 val.

Nedidelio masto partnerystė švietimo, mokymo ir jaunimo srityse

Gegužės 20 d. 12 val. (vidurdienis)

Nedidelio masto partnerystė švietimo, mokymo ir jaunimo srityse

Lapkričio 3 d. 12 val. (vidurdienis)

Nedidelio masto partnerystė sporto srityje

Gegužės 20 d. 17 val.

Profesinės kompetencijos centrai

Rugsėjo 7 d. 17 val.

„Erasmus“ mokytojų akademijos

Rugsėjo 7 d. 17 val.

„Erasmus Mundus“ veiksmai

Gegužės 26 d. 17 val.

Inovacijų aljansai

Rugsėjo 7 d. 17 val.

Gebėjimų stiprinimas jaunimo srityje

Liepos 1 d. 17 val.

Europos sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno

Gegužės 20 d. 17 val.


3 pagrindinis veiksmas

Iniciatyva „Europos jaunimas kartu“.

Birželio 24 d. 17 val.


Jean Monnet“ veiksmai ir tinklai

Birželio 2 d. 17 val.

 

Išsamios paraiškų teikimo instrukcijos pateikiamos programos „Erasmus+“ vadove.

6.   Išsami informacija

Išsamios šio kvietimo teikti paraiškas sąlygos ir prioritetai nurodyti 2021 m. programos „Erasmus+“ vadove, kurį rasite adresu

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Programos „Erasmus+“ vadovas yra neatskiriama šio kvietimo teikti paraiškas dalis, ir jame išdėstytos dalyvavimo ir finansavimo sąlygos visapusiškai taikomos šiam kvietimui teikti paraiškas.


(1)  Dėl „Jean Monnet“ veiklos paraiškas gali teikti viso pasaulio organizacijos.

(2)  Priklausomai nuo EEE jungtinio komiteto sprendimo dėl dalyvavimo programoje.

(3)  Priklausomai nuo dvišalių asociacijos susitarimų pasirašymo.


Top