EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/361/04

2018 m. kvietimas teikti paraiškas. EAC/A05/2017 – Programa „Erasmus+“

OJ C 361, 25.10.2017, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 361/32


2018 m. kvietimas teikti paraiškas. EAC/A05/2017

Programa „Erasmus+“

(2017/C 361/04)

1.   Įvadas ir tikslai

Šis kvietimas teikti paraiškas grindžiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1288/2013 (1), kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“, taip pat 2017 ir 2018 m. „Erasmus+“ metinėmis darbo programomis. Programa „Erasmus+“ apima 2014–2020 m. laikotarpį. Bendrieji ir konkretieji programos „Erasmus+“ tikslai išdėstyti Reglamento 4, 5, 11 ir 16 straipsniuose.

2.   Veiksmai

Šis kvietimas teikti paraiškas apima šiuos programos „Erasmus+“ veiksmus:

1 pagrindinis veiksmas (KA1). Pavienių asmenų judumas mokymosi tikslais

Pavienių asmenų judumas švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityse

„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijos

2 pagrindinis veiksmas (KA2). Bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais

Strateginės partnerystės projektai švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityse

Žinių sąjungos

Įgūdžių sąjungos

Gebėjimų stiprinimas aukštojo mokslo srityje

Gebėjimų stiprinimas jaunimo reikalų srityje

3 pagrindinis veiksmas (KA3). Politinių reformų rėmimas

Struktūrinis dialogas: jaunimo ir sprendimus jaunimo reikalų srityje priimančių asmenų susitikimai

„Jean Monnet“ veikla

„Jean Monnet“ profesūra

„Jean Monnet“ moduliai

„Jean Monnet“ kompetencijos centrai

„Jean Monnet“ parama asociacijoms

„Jean Monnet“ tinklai

„Jean Monnet“ projektai

Sportas

Bendradarbiavimo partnerystės projektai

Smulkūs bendradarbiavimo partnerystės projektai

Europos ne pelno sporto renginiai

3.   Tinkamumas finansuoti

Teikti paraiškas dėl finansavimo pagal programą „Erasmus+“ gali visos viešosios ar privačios įstaigos, vykdančios veiklą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Be to, paraiškas dėl jaunimo ar su jaunimu dirbančių darbuotojų judumo mokymosi tikslais finansavimo, taip pat dėl jaunimo srities strateginių partnerystės projektų finansavimo gali teikti su jaunimu susijusį darbą dirbančios jaunimo grupės, nebūtinai priklausančios kuriai nors jaunimo organizacijai.

Šios šalys gali visapusiškai dalyvauti visuose programos „Erasmus+“ veiksmuose (2):

Europos Sąjungos valstybės narės,

ELPA/EEE šalys: Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija,

ES šalys kandidatės: Turkija ir buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Be to, tam tikruose programos „Erasmus+“ veiksmuose gali dalyvauti šalių partnerių organizacijos.

Išsamesnės informacijos apie dalyvavimo sąlygas pateikiama programos „Erasmus+“ vadove.

Informacija pareiškėjams iš Didžiosios Britanijos: atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad reikalavimus būtina atitikti visą paramos teikimo laikotarpį. Jei Jungtinė Karalystė išstos iš ES per paramos teikimo laikotarpį ir nesudarys su ES susitarimo, kuriuo būtų užtikrinta, kad pareiškėjai iš Didžiosios Britanijos toliau atitiktų reikalavimus, jums nebebus teikiamas ES finansavimas (tačiau pagal galimybes galėsite toliau dalyvauti) arba turėsite pasitraukti iš projekto.

4.   Biudžetas ir projektų trukmė

Šio kvietimo teikti paraiškas vykdymas priklauso nuo to, ar:

bus turima asignavimų, numatytų 2018 m. biudžeto projekte, po to, kai biudžeto valdymo institucija priims 2018 m. biudžetą, o jei biudžetas nebus priimtas, jie bus numatyti pagal laikinųjų dvyliktųjų dalių sistemą,

Europos teisės aktų leidėjai priims 2018–2020 m. orientacines daugiametes programas be didesnių pakeitimų.

Bendras šio kvietimo teikti paraiškas biudžetas – 2 490,9 mln. EUR:

Švietimas ir mokymas

2 253,2 mln.

EUR (3)

Jaunimo reikalai

188,2 mln.

EUR

„Jean Monnet“

12,1 mln.

EUR

Sportas

37,4 mln.

EUR

Numatomas šio kvietimo teikti paraiškas biudžetas ir jo paskirstymas yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeistas, jei būtų pakeistos programos „Erasmus+“ metinės darbo programos. Potencialūs pareiškėjai raginami reguliariai peržiūrėti programos „Erasmus+“ metines darbo programas ir jų pakeitimus, skelbiamus adresu

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

Ten taip pat pateikiama informacijos apie šio kvietimo teikti paraiškas veiksmų biudžetą.

Teikiamos paramos dydis ir projektų trukmė skirsis priklausomai nuo tokių veiksnių kaip projekto tipas ir dalyvaujančių partnerių skaičius.

5.   Galutinis paraiškų teikimo terminas

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – toliau nurodytos dienos 12.00 val. (vidurdienis) Briuselio laiku.

1 pagrindinis veiksmas

Pavienių asmenų judumas jaunimo reikalų srityje

2018 m. vasario 1 d.

Pavienių asmenų judumas aukštojo mokslo srityje

2018 m. vasario 1 d.

Pavienių asmenų judumas profesinio rengimo, mokyklinio ugdymo ir suaugusiųjų švietimo srityse

2018 m. vasario 1 d.

Pavienių asmenų judumas jaunimo reikalų srityje

2018 m. balandžio 26 d.

Pavienių asmenų judumas jaunimo reikalų srityje

2018 m. spalio 4 d.

„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijos

2018 m. vasario 15 d.


2 pagrindinis veiksmas

Strateginės partnerystės projektai jaunimo reikalų srityje

2018 m. vasario 1 d.

Strateginės partnerystės projektai švietimo ir mokymo srityje

2018 m. kovo 21 d.

Strateginės partnerystės projektai jaunimo reikalų srityje

2018 m. balandžio 26 d.

Strateginės partnerystės projektai jaunimo reikalų srityje

2018 m. spalio 4 d.

Žinių sąjungos

2018 m. vasario 28 d.

Įgūdžių sąjungos

2018 m. vasario 28 d.

Gebėjimų stiprinimas aukštojo mokslo srityje

2018 m. vasario 8 d.

Gebėjimų stiprinimas jaunimo reikalų srityje

2018 m. kovo 8 d.


3 pagrindinis veiksmas

Jaunimo ir sprendimus jaunimo reikalų srityje priimančių asmenų susitikimai

2018 m. vasario 1 d.

2018 m. balandžio 26 d.

2018 m. spalio 4 d.


„Jean Monnet“ veiksmai

Profesūra, moduliai, kompetencijos centrai, parama asociacijoms, tinklai, projektai

2018 m. vasario 22 d.


Sportas

Bendradarbiavimo partnerystės projektai

2018 m. balandžio 5 d.

Smulkūs bendradarbiavimo partnerystės projektai

2018 m. balandžio 5 d.

Europos ne pelno sporto renginiai

2018 m. balandžio 5 d.

Išsamios paraiškų teikimo instrukcijos pateikiamos programos „Erasmus+“ vadove.

6.   Išsami informacija

Išsamios šio kvietimo teikti paraiškas sąlygos ir prioritetai nurodyti programos „Erasmus+“ vadove adresu

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_lt

Programos „Erasmus+“ vadovas yra neatskiriama šio kvietimo teikti paraiškas dalis, ir jame išdėstytos dalyvavimo ir finansavimo sąlygos visapusiškai taikomos šiam kvietimui teikti paraiškas.


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 50.

(2)  Dėl „Jean Monnet“ veiklos paraiškas gali teikti viso pasaulio organizacijos.

(3)  Į šią sumą įtrauktos lėšos tarptautiniam aukštojo mokslo matmeniui finansuoti (iš viso 328 mln. EUR).


Top