EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/009/11

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8207 – Emerson Electric / Pentair valves and controls business) (Tekstas svarbus EEE. )

OJ C 9, 12.1.2017, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 9/41


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.8207 – Emerson Electric / Pentair valves and controls business)

(Tekstas svarbus EEE)

(2017/C 9/11)

1.

2017 m. sausio 3 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Emerson Electric Company“ (toliau – „Emerson“, JAV) pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, išskirtinę vožtuvų ir valdymo įtaisų įmonės „Pentair plc“ (toliau – „Pentair“, Jungtinė Karalystė) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

—   „Emerson“: technologijų ir inžinerijos produktų, skirtų procesų valdymo, pramonės automatizavimo, tinklo energijos, klimato technologijų, taip pat komercinių ir buitinių sprendimų verslui, kūrimas ir tiekimas. „Emerson“ gamina vožtuvus, valdymo įtaisus, matavimo aparatūrą ir automatinę įrangą įvairiuose pramonės sektoriuose. „Emerson“ veikia visame pasaulyje.

—   „Pentair valves and controls business“: vožtuvų, vykdymo įtaisų, matavimo aparatūros ir automatinės įrangos projektavimas, gamyba, platinimas, pardavimas bei techninė priežiūra pramonės ir energijos projektuose visame pasaulyje;

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Tačiau Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas Komisijai galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paprastu paštu su nuoroda „M.8207 – Emerson Electric / Pentair valves and controls business“ adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).


Top