EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/366/06

Kvietimas teikti paraiškas – GP/DSI/ReferNet_FPA/002/15 – ReferNet – Cedefop Europos informacijos apie profesinį rengimą ir mokymą tinklas

OJ C 366, 5.11.2015, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 366/8


Kvietimas teikti paraiškas – GP/DSI/ReferNet_FPA/002/15

ReferNetCedefop Europos informacijos apie profesinį rengimą ir mokymą tinklas

(2015/C 366/06)

1.   Tikslai ir aprašymas

Įgyvendinant tikslą sukurti Europos informacijos apie profesinį rengimą ir mokymą tinklą (ReferNet), šiuo kvietimu siekiama atrinkti po vieną pareiškėją iš Suomijos, Graikijos, Vengrijos, Islandijos ir Maltos, su kuriomis Cedefop sudarys ketverių metų partnerystės pagrindų susitarimą ir pasirašys specialiąją dotacijos sutartį, pagal kurią bus vykdomas 2016 m. veiklos planas.

Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) yra Europos Sąjungos (ES) agentūra, įsteigta 1975 m. ir įsikūrusi Graikijoje nuo 1995 m. Europos profesinio mokymo plėtros centras yra pripažintas autoritetingas informacijos ir praktinių žinių profesinio rengimo ir mokymo, įgūdžių ir kvalifikacijos srityje šaltinis; jo misija – remti Europos profesinio rengimo ir mokymo politikos pokyčius ir prisidėti prie jos įgyvendinimo.

ReferNet yra Cedefop Europos informacijos apie profesinį rengimą ir mokymą tinklas. ReferNet misija – remti Cedefop veiklą ir tuo tikslu informuoti apie nacionalines profesinio rengimo bei mokymo sistemas ir apie politikos pokyčius, taip pat didinti profesinio rengimo bei mokymo ir Cedefop produktų matomumą. ReferNet priklauso 30 narių, kurie vadinami ReferNet nacionaliniais partneriais ir atstovauja ES valstybėms narėms, Islandijai ir Norvegijai. ReferNet nacionaliniai partneriai yra pagrindinės institucijos, dalyvaujančios įgyvendinant šalių, kurioms jos atstovauja, profesinio rengimo bei mokymo arba darbo rinkos politiką.

Partnerystės pagrindų susitarimai įgyvendinami vadovaujantis metiniais susitarimais dėl dotacijos. Todėl paraiškų teikėjai turi pateikti ne tik pasiūlymą dėl ketverių metų partnerystės pagrindų (kurį atrinkus bus pasirašytas 2016–2019 m. partnerystės pagrindų susitarimas), bet ir paraišką dėl dotacijos 2016 m. veiklai finansuoti (kurią atrinkus gali būti pasirašyta 2016 m. specialioji dotacijos sutartis). Pareiškėjas privalo įrodyti, kad yra pajėgus ketverius metus vykdyti visų numatytų rūšių veiklą ir užtikrinti pakankamą bendrą finansavimą numatytoms užduotims įgyvendinti.

2.   Biudžetas ir projekto trukmė

Ketverių metų partnerystės pagrindų susitarimų biudžeto sąmata – 4 000 000 EUR, priklausomai nuo biudžeto valdymo institucijos metinių sprendimų.

Visas turimas biudžetas 2016 m. metiniam darbo planui įgyvendinti (projekto trukmė – 12 mėnesių) bus 980 000 EUR, kurie bus skirti 30 partnerių (iš 28 ES valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos).

Dotacijos, kuri skiriama metiniam darbo planui įgyvendinti, dydis priklauso nuo šalies gyventojų skaičiaus. Visas 2016 m. darbo plano biudžetas bus paskirstytas šalims, kurios yra priskirtos vienai iš trijų šalių grupių, sudarytų pagal šalių gyventojų skaičių:

—   1 šalių grupė: Estija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta ir Slovėnija, taip pat Islandija. Didžiausia dotacijos suma: 23 615 EUR,

—   2 šalių grupė: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekijos Respublika, Danija, Graikija, Nyderlandai, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Suomija, Švedija ir Vengrija, taip pat Norvegija. Didžiausia dotacijos suma: 33 625 EUR,

—   3 šalių grupė: Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Lenkija, Prancūzija, Vokietija. Didžiausia dotacijos suma: 43 620 EUR.

Sąjungos dotacija yra finansinis įnašas dotacijos gavėjo (ir (arba) bendrų dotacijos gavėjų) išlaidoms padengti; taip pat būtinas nuosavas finansinis įnašas ir (arba) vietos, regioniniai, nacionaliniai ir (arba) privatūs įnašai. Bendras Sąjungos įnašas negali viršyti 70 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Cedefop pasilieka teisę nepaskirstyti. viso turimo biudžeto.

3.   Tinkamumo kriterijai

Kad galėtų gauti dotaciją, pareiškėjai turėtų atitikti šiuos reikalavimus:

a)

būti viešoji arba privati organizacija, turinti teisinį statusą ir teisinį subjektiškumą (fiziniai asmenys reikalavimų neatitinka);

b)

organizacijos buveinė turėtų būti registruota šalyje, kurioje taikoma dotacija, t. y. vienoje iš šių šalių:

Suomijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Islandijoje ir Maltoje.

4.   Galutinė paraiškų pateikimo data

Paraiškos dėl partnerystės pagrindų susitarimo IR 2016 m. veiklos plano sudarymo turi būti pateiktos ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 2.

5.   Papildoma informacija

Visą kvietimo teikti paraiškas tekstą, paraiškos formą ir priedus Cedefop interneto svetainėje bus galima rasti nuo 2015 m. lapkričio 4 d. tokiu adresu:

http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/public-procurement.

Paraiškos turi būti parengtos laikantis visame kvietimo tekste nustatytų reikalavimų ir pateiktos naudojant oficialias paraiškos formas.

Paraiškos bus vertinamos vadovaujantis skaidrumo ir vienodo požiūrio principais.

Visas pateiktas paraiškas vertins ekspertų komitetas pagal išsamioje kvietimo versijoje apibrėžtus atitikties reikalavimams, atmetimo, atrankos ir sutarties sudarymo kriterijus.


Top