Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/347/06

2016 m. kvietimas teikti paraiškas – EAC/A04/2015 – Programa „Erasmus+“

OJ C 347, 20.10.2015, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 347/7


2016 m. kvietimas teikti paraiškas – EAC/A04/2015

Programa „Erasmus+“

(2015/C 347/06)

1.   Įvadas ir tikslai

Šis kvietimas teikti paraiškas grindžiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1288/2013 (1), kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“, 2015 ir 2016 m. „Erasmus+“ metinėmis darbo programomis. Programa „Erasmus+“ apima 2014–2020 m. laikotarpį. Bendrieji ir konkretūs programos „Erasmus+“ tikslai išdėstyti Reglamento 4 5, 11 ir 16 straipsniuose.

2.   Veiksmai

Šis kvietimas teikti paraiškas apima šiuos programos „Erasmus+“ veiksmus:

1 pagrindinis veiksmas (KA 1). Pavienių asmenų judumas mokymosi tikslais

Pavienių asmenų judumas švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityse

Jungtiniai „Erasmus Mundus“ magistro laipsniai

Europos savanorių tarnybos didelio masto renginiai

2 pagrindinis veiksmas (KA 2). Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais

Strateginės partnerystės projektai švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityse

Žinių sąjungos

Sektorių įgūdžių sąjungos

Gebėjimų stiprinimas aukštojo mokslo srityje

Gebėjimų stiprinimas jaunimo reikalų srityje

3 pagrindinis veiksmas (KA 3). Politikos reformų rėmimas

Struktūrinis dialogas. Jaunimo ir už jaunimo reikalus atsakingų sprendimų priėmėjų susitikimai

„Jean Monnet“ veikla

„Jean Monnet“ profesūra

„Jean Monnet“ moduliai

„Jean Monnet“ kompetencijos centrai

„Jean Monnet“ parama asociacijoms

„Jean Monnet“ tinklai

„Jean Monnet“ projektai

Sportas

Bendradarbiavimo partnerystės projektai

Smulkūs bendradarbiavimo partnerystės projektai

Europos ne pelno sporto renginiai

3.   Tinkamumas finansuoti

Teikti paraiškas dėl finansavimo pagal programą „Erasmus+“ gali visos viešosios ar privačios įstaigos, vykdančios veiklą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Be to, paraiškas dėl jaunimo ar su jaunimu dirbančių darbuotojų judumo mokymosi tikslais finansavimo, taip pat dėl jaunimo srities strateginių partnerystės projektų finansavimo gali teikti su jaunimu susijusį darbą dirbančios jaunimo grupės, nebūtinai priklausančios kuriai nors jaunimo organizacijai.

Programoje „Erasmus+“ gali dalyvauti toliau nurodytos šalys (2).

Šios šalys gali visapusiškai dalyvauti visuose programos „Erasmus+“ veiksmuose:

28 Europos Sąjungos valstybės narės,

ELPA/EEE šalys: Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija,

ES šalys kandidatės: Turkija ir buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Be to, tam tikruose programos „Erasmus+“ veiksmuose gali dalyvauti šalių partnerių organizacijos.

Išsamesnės informacijos apie dalyvavimo sąlygas pateikiama programos „Erasmus+“ vadove.

4.   Biudžetas ir projektų trukmė

Bendras šio kvietimo teikti paraiškas biudžetas – 1 871,1 mln. EUR:

Švietimas ir mokymas

1 645,6 mln. EUR (3);

Jaunimas

186,7 mln. EUR;

„Jean Monnet“

11,4 mln. EUR;

Sportas

27,4 mln. EUR.

Numatomas šio kvietimo teikti paraiškas biudžetas ir jo paskirstymas yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeistas, jei būtų pakeistos programos „Erasmus+“ metinės darbo programos. Potencialūs pareiškėjai raginami reguliariai peržiūrėti programos „Erasmus+“ metines darbo programas ir jų pakeitimus, skelbiamus adresu

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

Ten taip pat pateikiama informacijos apie šio kvietimo teikti paraiškas veiksmų biudžetą.

Teikiamos paramos dydis ir projektų trukmė skirsis priklausomai nuo tokių veiksnių kaip projekto tipas ir dalyvaujančių partnerių skaičius.

5.   Galutinis paraiškų teikimo terminas

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – toliau nurodytos dienos 12.00 val. (vidurdienis) Briuselio laiku.

1 pagrindinis veiksmas

Pavienių asmenų judumas jaunimo reikalų srityje

2016 m. vasario 2 d.

Pavienių asmenų judumas švietimo ir mokymo srityje

2016 m. vasario 2 d.

Pavienių asmenų judumas jaunimo reikalų srityje

2016 m. balandžio 26 d.

Pavienių asmenų judumas jaunimo reikalų srityje

2016 m. spalio 4 d.

Jungtiniai „Erasmus Mundus“ magistro laipsniai

2016 m. vasario 18 d.

Europos savanorių tarnybos didelio masto renginiai

2016 m. balandžio 1 d.

2 pagrindinis veiksmas

Strateginės partnerystės projektai jaunimo reikalų srityje

2016 m. vasario 2 d.

Strateginės partnerystės projektai švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityje

2016 m. balandžio 26 d.

Strateginės partnerystės projektai jaunimo reikalų srityje

2016 m. spalio 4 d.

Žinių sąjungos, sektorių įgūdžių sąjungos

2016 m. vasario 26 d.

Gebėjimų gerinimas aukštojo mokslo srityje

2016 m. vasario 10 d.

Gebėjimų gerinimas jaunimo reikalų srityje

2016 m. vasario 2 d.

2016 m. liepos 1 d.

3 pagrindinis veiksmas

Jaunimo ir už sprendimus jaunimo reikalų srityje atsakingų asmenų susitikimai

2016 m. vasario 2 d.

2016 m. balandžio 26 d.

2016 m. spalio 4 d.

„Jean Monnet“ veiksmai

Profesūra, moduliai, kompetencijos centrai, parama institucijoms ir asociacijoms, tinklai, projektai

2016 m. vasario 25 d.

Sportas

Bendradarbiavimo partnerystės projektai, susiję tik su 2016 m. Europos sporto savaite

2016 m. sausio 21 d.

Bendradarbiavimo partnerystės projektai, nesusiję su 2016 m. Europos sporto savaite

2016 m. gegužės 12 d.

Smulkūs bendradarbiavimo partnerystės projektai

2016 m. gegužės 12 d.

Europos ne pelno sporto renginiai, susiję tik su 2016 m. Europos sporto savaite

2016 m. sausio 21 d.

Europos ne pelno sporto renginiai, nesusiję su 2016 m. Europos sporto savaite

2016 m. gegužės 12 d.

Išsamios paraiškų teikimo instrukcijos pateikiamos programos „Erasmus+“ vadove.

6.   Išsami informacija

Išsamios šio kvietimo teikti paraiškas sąlygos ir prioritetai nurodyti programos „Erasmus+“ vadove adresu

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Programos „Erasmus+“ vadovas yra neatskiriama šio kvietimo teikti paraiškas dalis, ir jame išdėstytos dalyvavimo ir finansavimo sąlygos visapusiškai taikomos šiam kvietimui teikti paraiškas.


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 50.

(2)  Išskyrus „Jean Monnet“ veiklą, dėl kurios paraiškas gali teikti viso pasaulio organizacijos.

(3)  Į šią sumą įtrauktos lėšos tarptautiniam aukštojo mokslo matmeniui finansuoti (iš viso 276,5 mln. EUR).


Top