EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2014/344/10

2015 m. kvietimas teikti paraiškas – EAC/A04/2014 – Programa „Erasmus+“

OJ C 344, 2.10.2014, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 344/15


2015 m. kvietimas teikti paraiškas – EAC/A04/2014

Programa „Erasmus+“

2014/C 344/10

1.   Įvadas ir tikslai

Šis kvietimas teikti paraiškas grindžiamas 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“, 2014 m. „Erasmus+“ metine darbo programa (tarptautinis aukštojo mokslo matmuo (4 išlaidų kategorija)) ir 2015 m. „Erasmus+“ metine darbo programa. Programa „Erasmus+“ apima 2014–2020 m. laikotarpį. Konkretūs programos „Erasmus+“ tikslai išdėstyti Reglamento 5, 11 ir 16 straipsniuose.

2.   Veiksmai

Šis kvietimas teikti paraiškas apima šiuos programos „Erasmus+“ veiksmus:

1 pagrindinis veiksmas (KA 1). Pavienių asmenų judumas mokymosi tikslais

Pavienių asmenų judumas švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityse

Jungtiniai „Erasmus Mundus“ magistro laipsniai

Europos savanorių tarnybos didelio masto renginiai

2 pagrindinis veiksmas (KA 2). Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais

Strateginės partnerystės projektai švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityse

Žinių sąjungos

Sektorių įgūdžių sąjungos

Gebėjimų stiprinimas aukštojo mokslo srityje

Gebėjimų stiprinimas jaunimo reikalų srityje

3 pagrindinis veiksmas (KA 3). Politikos reformų rėmimas

Struktūrinis dialogas. Jaunimo ir už jaunimo reikalus atsakingų sprendimų priėmėjų susitikimai

„Jean Monnet“ veikla

„Jean Monnet“ profesūra

„Jean Monnet“ moduliai

„Jean Monnet“ kompetencijos centrai

„Jean Monnet“ parama institucijoms ir asociacijoms

„Jean Monnet“ tinklai

„Jean Monnet“ projektai

Sportas

Bendradarbiavimo partnerystės projektai sporto srityje

Europos ne pelno sporto renginiai

3.   Tinkamumas finansuoti

Teikti paraiškas dėl finansavimo pagal programą „Erasmus+“ gali visos viešosios ar privačios įstaigos, vykdančios veiklą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Be to, paraiškas dėl jaunimo ar su jaunimu dirbančių darbuotojų judumo mokymosi tikslais finansavimo, taip pat dėl jaunimo srities strateginių partnerystės projektų finansavimo gali teikti su jaunimu susijusį darbą dirbančios jaunimo grupės, nebūtinai priklausančios kuriai nors jaunimo organizacijai.

Programoje „Erasmus+“ gali dalyvauti toliau nurodytos šalys (1).

Šios šalys gali visapusiškai dalyvauti visuose programos „Erasmus+“ veiksmuose:

28 Europos Sąjungos valstybės narės,

ELPA/EEE šalys: Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija,

ES šalys kandidatės: Turkija ir buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Be to, tam tikruose programos „Erasmus+“ veiksmuose gali dalyvauti šalių partnerių organizacijos.

Išsamesnės informacijos apie dalyvavimo sąlygas pateikiama programos „Erasmus+“ vadove.

4.   Biudžetas ir projektų trukmė

Bendras šio kvietimo teikti paraiškas biudžetas – 1 736,4 mln. EUR:

Švietimas ir mokymas

1 536,5 mln. EUR (2);

Jaunimas

171,7 mln. EUR;

„Jean Monnet“

11,4 mln. EUR;

Sportas

16,8 mln. EUR.

Numatomas šio kvietimo teikti paraiškas biudžetas ir jo paskirstymas yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeistas, jei būtų pakeistos programos „Erasmus+“ metinės darbo programos. Potencialūs pareiškėjai raginami reguliariai peržiūrėti programos „Erasmus+“ metines darbo programas ir jų pakeitimus, skelbiamus adresu

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

Ten taip pat pateikiama informacijos apie šio kvietimo teikti paraiškas veiksmų biudžetą.

Teikiamos paramos dydis ir projektų trukmė skirsis priklausomai nuo tokių veiksnių kaip projekto tipas ir dalyvaujančių partnerių skaičius.

5.   Galutinis paraiškų teikimo terminas

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – toliau nurodytos dienos 12.00 val. (vidurdienis) Briuselio laiku.

1 pagrindinis veiksmas

Pavienių asmenų judumas jaunimo reikalų srityje

2015 m. vasario 4 d.

Pavienių asmenų judumas švietimo ir mokymo srityje

2015 m. kovo 4 d.

Pavienių asmenų judumas jaunimo reikalų srityje

2015 m. balandžio 30 d.

Pavienių asmenų judumas jaunimo reikalų srityje

2015 m. spalio 1 d.

Jungtiniai „Erasmus Mundus“ magistro laipsniai

2015 m. kovo 4 d.

Europos savanorių tarnybos didelio masto renginiai

2015 m. balandžio 3 d.

2 pagrindinis veiksmas

Strateginės partnerystės projektai jaunimo reikalų srityje

2015 m. vasario 4 d.

Strateginės partnerystės projektai švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityje

2015 m. balandžio 30 d.

Strateginės partnerystės projektai jaunimo reikalų srityje

2015 m. spalio 1 d.

Žinių sąjungos, sektorių įgūdžių sąjungos

2015 m. vasario 26 d.

Gebėjimų gerinimas aukštojo mokslo srityje

2015 m. vasario 10 d.

Gebėjimų gerinimas jaunimo reikalų srityje

2015 m. balandžio 3 d.

2015 m. rugsėjo 2 d.

3 pagrindinis veiksmas

Jaunimo ir už sprendimus jaunimo reikalų srityje atsakingų asmenų susitikimai

2015 m. vasario 4 d.

2015 m. balandžio 30 d.

2015 m. spalio 1 d.

„Jean Monnet“ veiksmai

Profesūra, moduliai, kompetencijos centrai, parama institucijoms ir asociacijoms, tinklai, projektai

2015 m. vasario 26 d.

Sportas

Sporto srities bendradarbiavimo partnerystės projektai, susiję su 2015 m. Europos sporto savaite

2015 m. sausio 22 d.

Sporto srities bendradarbiavimo partnerystės projektai, nesusiję su 2015 m. Europos sporto savaite

2015 m. gegužės 14 d.

Europos ne pelno sporto renginiai, susiję su 2015 m. Europos sporto savaite

2015 m. sausio 22 d.

Europos ne pelno sporto renginiai, nesusiję su 2015 m. Europos sporto savaite

2015 m. gegužės 14 d.

Išsamios paraiškų teikimo instrukcijos pateikiamos programos „Erasmus+“ vadove.

6.   Išsami informacija

Išsamios šio kvietimo teikti paraiškas sąlygos ir prioritetai nurodyti programos „Erasmus+“ vadove adresu

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Programos „Erasmus+“ vadovas yra neatskiriama šio kvietimo teikti paraiškas dalis, ir jame išdėstytos dalyvavimo ir finansavimo sąlygos visapusiškai taikomos šiam kvietimui teikti paraiškas.


(1)  Išskyrus „Jean Monnet“ veiklą, dėl kurios paraiškas gali teikti viso pasaulio aukštojo mokslo institucijos.

(2)  Į šią sumą įtrauktos lėšos tarptautiniam aukštojo mokslo matmeniui finansuoti (iš viso 267,7 mln. EUR).


Top