EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/166/04

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6951 – Bain Capital/FTE) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka Tekstas svarbus EEE

OL C 166, 2013 6 12, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 166/7


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6951 – Bain Capital/FTE)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2013/C 166/04

1.

2013 m. birželio 5 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Bain Capital Europe Fund III, L.P.“, priklausanti įmonei „Bain Capital Investors, LLC“ („Bain Capital“, JAV), pirkdama akcijas, įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visą įmonės „FTE Verwaltungs GmbH“ („FTE“, Vokietija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Bain Capital“: privataus kapitalo investicijų įmonė, vykdanti veiklą daugelyje viso pasaulio pramonės sektorių, įskaitant informacinių technologijų, sveikatos priežiūros, mažmeninės prekybos ir vartojimo prekių, ryšių, chemikalų, finansų ir pramonės (gamybos) sektorius,

FTE: gamybos įmonė, vykdanti veiklą visame pasaulyje, ypač hidraulinių movų paleidimo, hidraulinių stabdžių sistemų ir detalių plėtojimo, gamybos ir pardavimo srityje.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6951 – Bain Capital/FTE adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).


Top